Kommunaldepartementet er imponert over det Stokke, Andebu og Sandefjord (SAS) og Larvik og Lardal har fått til i kommunereformen. Både SAS og nye Larvik har søkt om sammenslåing i år. Dette er hittil de eneste som har søkt om kommunesammenslåing i den pågående kommunereformen. Slikt blir det julegaver av.

Nå får hver av de to kommunene to millioner kroner hver, som en ekstra påskjønnelse, siden de har hatt ekstra kostnader med sammenslåingene. Særlig i SAS har det påløpt ekstra kostnader, fordi SAS-ordførerne har reist land og strand rundt for å fortelle andre om hvordan de har jobbet med sammenslåingen.

Les også: «Ordfører-brødrene» så kommunegrensene fra lufta

– Jeg reiser mye rundt i hele Norge og snakker med kommunepolitikere fra alle partier. Da får jeg høre veldig mye skryt av de tre SAS-ordførerne. De har gjort en kjempejobb med både sammenslåingen og med informasjonsarbeid ut til andre kommuner. Jeg hører mange godord om dem, så det må de ta til seg, sier kommunalminister Jan Tore Sanner til sb.no.

Det løsner for kommunereformen nå.

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

De to millionene han nå gir, kan brukes fritt.

I mai fikk SAS 40 millioner kroner fra staten da departementet ga sitt ja til sammenslåingen.

Flere søknader er varslet

At SAS og Larvik/Lardal hittil er de eneste som har søkt departementet om sammenslåing, tolker statsråden som et tegn på at fylket var modent for kommunereformen. Larvik og Lardal søkte om sammenlåing i november, mens SAS var først ute med sin søknad i februar i år.

Sanner håper at tildelingen kan motivere mange andre kommuner til å fortsette det gode arbeidet som nå legges ned på reformen.

Det er varslet flere søknader om sammenslåinger rundt nyttår.

– Det løsner for kommunereformen nå, mener Sanner.