Det nye kommunestyret

Disse 45 personene skal sitte i det nye kommunestyret de kommende fire årene. Valgkomiteen har også kommet med forslag (innstilling) om hvilke verv de skal ha i utvalgene i perioden. Kommunestyret konstitueres torsdag.