Barnekreftforeningen inviterte alle skoler til kurs – ikke én lærer eller helsesøster meldte seg på

Julia og Chris er skuffet over responsen de fikk da de inviterte til kurs om barns senskader etter kreftbehandling.