Fra kurbad til kulturbad – for 5,3 millioner

Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Med påkostninger for 5,3 millioner kroner skal slagordet «Fra kurbad til kulturbad» settes ut i live.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Slagordet ble utformet av de mange ildsjelene som på 1980-tallet kjempet en heroisk kamp for å redde og bevare det gamle badeanlegget i Sandefjord.

Vel har mange lag og foreninger dyrket kultur i lokalene siden, men noe knutepunkt for kulturlivet har stedet ikke blitt – foreløpig.

Gjennomarbeidet plan

Foreløpig, fordi nå har driverne og eierne av Hubro Litteraturhus utarbeidet en plan som, hvis den blir realisert, vil sette markerte fotavtrykk i Sandefjords kulturterreng.

– Vi ærer slagordet til ildsjelene fra 1980-tallet og døper om virksomheten vår til Hubro Kulturbad, forteller Ragnar Aamodt.

Sammen med kone og kompanjong Bente Damhaug har han i ett år snekret på et prosjekt for østfløyen, som blant annet innebærer et påbygg i nordre ende. Påbygget skal lages som en forlengelse av eksisterende tak og mellom søyler og bjelkeender blir det glass.

(Saken fortsetter under bildet)

(Den nye atkomstfoajeen (til venstre i prospektet) utformes ved at byggets tømmerkonstruksjoner fortsettes under en forlengelse av eksisterende tak. Mellom søyler og bjelkeender monteres glass. Rommet skal lyses opp, og slik sett får en annonserende effekt. Prospekt: Siv.ark. Per skaflem Castor Kompetanse)

Flere fikk seg noen skikkelige aha-opplevelser.

– Enden skal ha en annonserende effekt, forklarer sivilarkitekt Per Skaflem i Castor kompetanse. Han har gamle bygninger som sitt spesiale.

Teaterloft og kulturhotell

Prosjektet, som har en foreløpig kostnadsramme på rundt 5,3 millioner kroner, innbefatter også innvendig ombygging av østfløyens andre etasje.

– Etasjen skal benyttes til ulike formål. Først og fremst blir det en teaterscene med plass til 120 besøkende, forklarer Damhaug.

Loftet blir også det som i prosjektet er kalt et «kulturhotell». Det vil si at det utstyres med rom som kan benyttes av forskere, forfattere eller andre som henter vinning av å tilhøre et skapende miljø.

Finansieringen av prosjektet skal skje ved hjelp av departemental støtte, investormidler og eventuelle donasjoner. Rådmannen, ordfører og formannskapet har vært på befaring og lest prosjektbeskrivelsen.

– De var meget begeistret alle som én, og flere fikk seg noen skikkelige aha-opplevelser, sier Aamodt som har klarert prosjektet med stiftelsen Kurbadets Venner. Hubro Kulturbad er tenkt ferdig i løpet av 2014.

Artikkeltags