– Håpløst, smålig og tullete

Under siste møtet i utvalget for kultur, friluftsliv, by og stedsutvikling (KFBS) diskuterte politikerne støtte til neste års planlagte fullskala opera; «Turandot». – Noen av argumentene var tullete. Det var veldig skuffende at Høyres representanter var så negative.