120 barn fikk male sammen med Vebjørn Sand

Thea (7) og Theodor (4,5) var to av rundt 120 barn som lærte malerkunst med Vebjørn Sand.