Pengene var gjemt i to pakker, som ble tapet fast til kroppen.

Da mannen ble avslørt, fortalte han på dårlig engelsk til tollerne på Torp at dette var penger fra svart arbeid.

Dagen etter opprettholdt han forklaringen da han ble avhørt av politiet, denne gang via tolk.

Mannen ble stoppet på Torp 14. oktober 2013. Rettssaken mot ham ble først berammet til april 2014.

Før rettssaken startet, ville ­litaueren avgi en ny forklaring. Nå fortalte han at han hadde lånt 150.000 kroner av en venninne, som hadde solgt et hus i Litauen.

Ville drive lovlig

25-åringen hevdet at han ville kjøpe en norsk bil, starte et ­firma og drive forretning i ­Norge på lovlig måte.

Mannens venninne møtte i retten og fortalte i sitt vitnemål at ja, hun hadde lånt 150.000 kroner til 25-åringen.

«Retten mener at både (navnet på tiltalte) og vitnets forklaringer er helt uten troverdighet», skriver Sandefjord tingrett i dommen.

Retten pekte på en rekke sprikende punkter i forklaringene til de to: Hvorfor skulle 25-åringen fortelle at det var penger for svart arbeid i to avhør, dersom han hadde lånt pengene?

Da han ble avhørt om lånet, sa han at han ikke skulle betale renter. Forklaringen ble senere endret til 10 prosents rente.

Ikke fra legale kilder

Tiltalte sa at han hadde vært i Norge en lengre, sammen­hengende periode – men det hadde han ikke: Han var hjemme i Litauen like før han ble ­pågrepet av politiet.

«Retten finner det helt utelukket at noen av pengene stammer fra legale kilder. I «beste fall» (rettens uthevelse) stammer pengene fra «svart» (rettens uthevelse) arbeid», skriver retten i dommen.

Retten anså det som utelukket at tiltalte skulle gi ulike forklaringer på hvor pengene stammet fra, dersom de var ­anskaffet legalt.

Gammel sak

Retten la en viss vekt på at saken var gammel før den kom for retten, selv om dette skyldtes at tiltalte endret forklaringer.

Påtalemyndigheten mente at 90 dagers fengsel, der 45 dager ble gjort betinget, var en ­passende straff – i tillegg til at retten beslagla pengene.

Det var retten enig i. Mannen må sone 45 dager i fengsel, og han mistet alle de 220.100 ­kronene til staten.