For å opprettholde dagens omsorgstilbud for eldre i Sandefjord, må antall sykehjemsplasser dobles de nærmeste 20 årene.
Det betyr at 279 plasser må bli til 600 sykehjemsplasser i 2030. Det krever samtidig flere enn 800 nye hender i omsorgsyrket.
– Vi vet at eldreomsorgen krever store framtidige investeringer i kommunen, og det må snart skje. Ikke minst kreves det en stor jobb med å rekruttere omsorgsarbeidere, påpeker Anne Gro Olafsen (H).
I 2011 bruker Sandefjord kommune 191 millioner kroner på institusjoner og bofellesskap.
Sykehjemsplasser Slik er fordelingen av sykehjemsplasser i Sandefjord:
2010 2011–14
Nygård 160 160
Lunden 39 39
Mosserød 44 40
Sandefjord sykehus,
korttidsplasser 14 0
Kamfjord 0 64
Sandefjord rehab. 11 11
Teksleåsen 9 9
Leikvollgata bolig- fellesskap for unge 2 2
Sum 279 325