Forurensing fra lys tar stjernene fra deg

Hvorfor skal mine barn vokse opp uten å se stjernene og Melkeveien? Faren som spør er ikke alene om å kalle lysforurensing et problem, og oppfordre myndighetene til å gjøre noe med det.