Åpner Norges største fyllstasjon av denne typen

Drivstoff fra matavfall og dyreavføring, til samme pris som vanlig diesel, kan for første gang leveres i flytende form i Vestfold.