Under jazzgudstjenesten i Sandar kirke i Sandefjord søndag skulle flere barn døpes. Kirken var derfor full av familiemedlemmer, men det var også en mann til stede, på bakerste rad, som neppe var opptatt av de nye sognebarna. Han hadde sittet der en god stund før gudstjenesten startet, ifølge prost Øyvind Nordin.

Løp fram til alteret

– Da gudstjenesten begynte løp han fram til alteret og sa hvem han mener er den eneste rette Gud. Samtidig holdt han fram Koranen, forteller prosten, som var til stede under gudstjenesten.

Det var prest Kåre Sten Larsen som forrettet. Presten, kirketjeneren og prosten tok tak i hendelsen da den skjedde.

Det var Nordin som tok av seg mannen og tilbød ham plass ved siden av seg. Hvis han ikke ville det, var alternativet å forlate kirken.

– Jeg fortalte ham også at man må vise respekt for at man har ulike religiøse syn, forteller Nordin.

– Hvordan opplevde du og andre i kirken det som skjedde?

– Jeg tenker at det ikke var så dramatisk, men de som satt i menigheten opplevde det nok mer dramatisk. Ingen fikk panikk, men de var avventende. Og så var det kanskje litt småskummelt med tanke på terrorhendelser i andre land de siste årene, svarer han.

 
– Men han oppførte seg ikke voldelig eller faretruende. Han var en fredelig fyr, legger prosten til.

Yvonne Johannessen var i kirken som fadder i en barnedåp.

– Jeg tror at de fleste opplevde det ganske dramatisk. Det var ubehagelig og det det store samtaleemnet i barnedpåsselskapet etterpå, forteller hun.
 

Gikk frivillig ut

Nordin forteller at mannen først ikke ville gå ut av kirken fordi han ikke hadde fått fremmet religionen sin. Etter en stund gikk han frivillig ut sammen med prosten.

– Vi gikk stille og rolig ut. Og da han forlot kirkeplassen, kom han ikke tilbake, forteller han.

Johannessen tror flere voksne ville ha reagert hvis hendelsen ikke hadde skjedd i en kirke. Hun var skjelven etter opplevelsen.

– Med det mener jeg at flere voksne ville kommet til for å ha fått ham ut, sier hun.

Har ikke sett mannen før

Prosten eller andre kirkeansatte har ikke sett mannen tidligere. De har heller ikke opplevd lignende episoder.

Nå kommer de ansatte til å ta opp saken på stabsmøtene sine.

– Vi har ikke tenkt så mye på hva og om vi kommer til å gjøre noe som følge av dette. Men vi må snakke sammen og finne ut hvordan vi skal reagere hvis noe lignende skjer igjen, sier Nordin.

I etterkant av gudstjenesten syntes de frammøtte kirkegjengerne at kirken håndterte situasjonen bra.

Hendelsen er ikke politianmeldt.