Åge Børresen, daglig leder og styreleder i Huvik Eiendom AS, har som du ser her, selv prøvd kluten. Han liker ikke soten i havnebassenget.

(Foto: PER LANGEVEI)

– Jeg legger mer merke til forurensningen fra ferjene etter at trafikken ble doblet i sommer.

– Det er jo ikke trafikkgrunnlag for så mange avganger. Det ­burde gå motsatt vei, slik vi opplever for andre kilder som forurenser. Vi har fått røyke­loven, avgiftsfritak for elbiler, nå kommer reduksjon i avgifter for hybridbiler, oljefyrte ­sentralanlegg er historie og vi lager gågater for å slippe bil­trafikk i sentrum, sier Børresen.

Han er fullt klar over at det ikke bare er ferjene som sprer sot. Flyene går rett over ­sentrum, og biltrafikken har mye å si.

Nye miljøkrav fra januar

Men nå blir det annerledes.

Sjøfartsdirektoratet har endret kravene til svovelinnhold i drivstoffet. Det skal reduseres til en tiendedel. Verstingen har vært Fjord Lines "Oslofjord", som har gått på tungolje.

– Nå blir det 90 prosent ­mindre svovel, en markant forbedring, forteller administrerende direktør Rickard Ternblom, som overtok sjefsstolen i rederiet 1. januar.

Fjord Line ønsker å være i front når det gjelder miljøet.

– Ambisjonen er nullutslipp til luft og vann, sier han.

Han håper også det snart blir landstrøm på ferjekaia. På Thorøya ligger de på strøm.

– Langesund-Hirsthalsferja går på naturgass. Er det aktuelt å bruke den på Sandefjord?

– Nei, det er det ikke. Men vi skal bli stadig bedre på miljøet, forsikre Ternblom.

Justerte drivstoffet

Den eldste ferja til Color Line, "Bohus" (se video i spalten til høyre), har hele tiden vært godt innenfor både gammelt og nytt regelverk.

"Color Viking" derimot har vært nødt til å gjøre en ­justering på drivstoffet, for å­ redusere utslippet.

– Men det bør ikke overraske noen at det blir mer forurensning i Sandefjord når ferje­trafikken fordobles og Sandefjord kommune prioriterer ­anløp i indre havn, sier ­kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen i Color Line.

Landstrøm i 2015?

Havnesjef Karl Oskar Jørgensen opplyser at Sandefjord kommune ønsker en mest ­mulig grønn profil i havne­området og at de jobber for å få landstrøm til ferjene.

Pris­lappen er flere millioner kroner.

Det skal graves fra Hystad­veien, og nye tavler må ­monteres. Han kan imidlertid ikke love at det er på plass i år.

Etter omlegging til landstrøm på Thorøya har Fjord Line oppgitt at de bruker 800 liter ­mindre drivstoff pr. døgn når de kan stoppe hjelpemotorene over natten.

Når det gjelder forurensning fra ferjene, mener han det er positivt for Sandefjord at ­terrenget rundt er såpass åpent, i motsetning til for eksempel Bergen.

Det betyr at eksos fra biler og båter blir raskt borte.

Han opplyser at antallet NOX-ekvivalenter (avgasser fra båt) måles pr. døgn, og at Sandefjord ligger bra an i forhold til dette.

Tidligere havnesjef Bjørnar Christiansen opplyser at ferjeutslippene ble grundig undersøkt for rundt ti år siden, og at de den gang ikke var i nærheten av kritiske verdier.

  • Les også: Fjord Lines underskudd i 2014 skyldes etableringen av ruten Sandefjord - Strømstad.

Mer opptatt av fjernvarmepipa

Lederen for astma- og allergiforeningen i Sandefjord, ­Elbjørg Steensma, sier de ikke har brydd seg så mye med ferjesotproblematikken.

– Alle med pusteproblemer legger jo merke til det. Men vi er mer opptatt av fjernvarmepipa, gatestøv og bileksos, sier hun.

Direktoratet følger med

Sandefjord kommune har ­ansvaret for å vurdere luft­kvaliteten.

Seksjonsleder Siri Sorteberg i Miljødirektoratet opplyser at de ikke foretar seg noe lokalt, men passer på at kommunene gjør jobben.

Nærmere ti byer i Norge overvåkes. Skien er én av dem.

– Kommunen kan følge med på utviklingen i andre byer med tilsvarende befolkning, for å vurdere veitrafikk og ved­fyring. For forurensningskilder som ferjer, fly og lokal industri må de vurdere belastningen særskilt. De kan for eksempel pålegge havneområdet å bidra økonomisk til å få utført ­målinger dersom de tror det kan forekomme nivåer i konflikt med grensene i forurensningsforskriften, sier hun.

- Ikke noe stort problem

Kommuneoverlege Ole Henrik Augestad ser ikke på ferjesot som noe stort problem.

Fagsjef Trine Bull-Hansen hos ­Fylkesmannen i Vestdfold sier verdiene i Sandefjord ikke kvalifiserer til kontinuerlig overvåkning.