Dette kan bli den nye kortsiden på Komplett Arena

Her vil Arena Næring og Pindsle Stadion ha mer handel og kontorer. De ønsker å stå først i køen når kommunen tildeler ny handelskvote på Pindsle.