Anne Gro (53) styrer mer og mer

Anne Gro Olafsen ble valgt som nestleder i styret i Sparebank 1 Buskerud-Vestfold i april. Nylig ble hun konstituert som styreleder i banken. Arkivfoto: Per Langevei

Anne Gro Olafsen ble valgt som nestleder i styret i Sparebank 1 Buskerud-Vestfold i april. Nylig ble hun konstituert som styreleder i banken. Arkivfoto: Per Langevei Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Anne Gro Olafsen er en av Sandefjords mest aktive styrekvinner. Nylig ble hun styreleder på børs.

DEL

Olafsen har sittet i styret i børsnoterte Sparebank 1 Buskerud-Vestfold siden 2005, fra før fusjonen med Buskerud. I april ble hun valgt som nestleder ved ordinært valg. I november ble hun spurt om å rykke opp som konstituert styreleder. Det skjedde da styreleder Trond Julin fra Drammen stilte styreledervervet til disposisjon på grunn av hensynet til ansettelse i ny jobb.

Sjonglerer flere verv

Olafsen er mest profilert som styreleder i Sandefjord Høyre, men hun har erfaring fra flere verv, blant annet som styremedlem i Sandefjord Bredbånd, Sandefjord Sykkelfestival og som varamedlem ved Fønix.

Hun liker nyheten om at flere kvinner nå er representert i bedriftsstyrer, også på børs.

– Det er en god utvikling. Jeg ser at det er kombinasjon av loven om kjønnskvotering, som har tvunget fram utradisjonelle valg, i tillegg til at flere kvinner er kommet på banen, sier Olafsen.

Du skal ikke bare sitte i et styre, men jobbe i et styre.

53-åringen ser på styreaktiviteten som en berikelse.

Avstemming hjemme

– Det er veldig interessant og spennende å få være med på å påvirke en bedrifts utvikling, det er lærerikt å bli kjent med nye bransjer, sier Olafsen, som bekrefter at det er mye arbeid.

– Du skal ikke bare sitte i et styre, men jobbe i et styre. Du skal reflektere over motivasjonen for å ta en slik jobb. Sparebank 1 er et stort foretak med mange ansatte. Det er et stort ansvar, sier Olafsen.

Jeg opplever det med å sitte i styrer som utrolig positivt.

Hun fastslår at det er forberedelsene som tar tid, og bekrefter at det krever noen avklaringer hjemme.

– Vi stemmer av et par ganger i året, for å avklare hva vi vil bruke tida vår på. Akkurat nå har vi noen år der vi gjerne vil ta slike verv, sier Olafsen.

Krevende nedbemanning

Hun ser at styrelederjobben i Sparebank 1 kan bli særlig utfordrende de neste månedene.

Sparebank 1 Buskerud-Vestfold er i ferd med å redusere organisasjonen med 45 ansatte.

– Hvordan er det å sitte som styreleder og ansvarlig for det?

– Det er og blir krevende, definitivt. Det viser bare at det ikke er noe som er statisk i denne verden. Rammevilkår og konkurransebetingelser endrer seg. Det samme gjør forbrukernes behov, da må også banken være endringsvillig for å møte den konkurransen, og samtidig og ikke minst å ivareta eiernes interesser, sier styrelederkvinnen om ansvaret. Hun forsetter gjerne etter neste valg i april.

– Styreverv gir motivasjon

– Erfaringene med styrelederansvaret er så langt udelt positive. Jeg opplever det med å sitte i styrer som utrolig positivt, det gir stor motivasjon i forhold til det jeg ellers holder på med.

Olafsen er en av flere sandefjordskvinner som tar del i viktige beslutninger i styrerom. I 2003 var kvinner representert med omkring seks prosent i bedriftsstyrer. I løpet av de siste årene er målet om 40 prosent representasjon i ASA-styrene nådd, etter at loven om kvinnekvotering trådde kraft 1. januar 2008.

Artikkeltags