Modalsli kjøpte kjøpesenteret i 2008 – nå ligger det til tvangssalg

Sandefjordingen Magne Modalsli sier at tvangssalget er en konsekvens av en arrest som ble påført selskapet.