Det er noe symboltungt med eiketrær. De blir ikke bare opptil 1.000 år gamle, og er store – de har også et svært rikt indre liv i form av sopp, lav og insekter. Spesielt symbolrikt blir det når trærne 200-åringenstår i en gravlund. Og i Orelund er det flere av dem, noen med opptil fire meter i omkrets.

Vikingene brukte ikke bare eik til å bygge sine skip; de så mye av den samme symbolikken. I norrøn mytologi var eika Tors hellige tre, og eikeløv benyttes som symbol på makt og ære av den norske stat.

Vernet art

Men lørdag 10. januar 2015, i den kraftige stormen «Nina», måtte ett av trærne i Orelund gi tapt. Men selv om det var slutt for eika selv, fortsetter livet å eksistere inne i eika. Og det er rikt.

 

Så når myndighetene har gitt eik et spesielt vern i naturmangfoldloven, er det ikke bare fordi det er få av dem, men for å ta vare på det biologiske mangfoldet i selve treet. Ifølge Miljødirektoratet er trærne hjem for minst 1.500 arter, ikke minst fordi eiker gjerne har et hulrom i stammen.

– Det kan være arter vi ikke en gang vet eksisterer, sier miljøvernrådgiver Pål Abrahamsen i Sandefjord kommune.

LES OGSÅ: Politiker fikk problemer etter trefelling

Fikk penger til bevaring

I stedet for å fjerne treet, slik mange besøkende til gravlunden forventet, ba han og Roar Rabbevåg i gravferdsadministrasjonen Fylkesmannen om tilskudd for å bevare det, i hvert fall hoveddelen av stammen. Det ville Fylkesmannen gjerne være med på, og ga 20.000 kroner.

«Grov liggende død ved av eik kan ha betydelig verdi for biologisk mangfold, og vil bidra til å supplere og forsterke artsmangfoldet på en eikelokalitet. Særlig gjelder dette om stammen ligger soleksponert i et miljø med store og gamle eiketrær», skriver Fylkesmiljøvernsjefen i tilsagnsbrevet.

 

Den nedblåste eika sto opprinnelig delvis inntil og på en steinrabbe, uten et sterkt nok rotsystem for å holde igjen for vinden fra sørvest. Pengene har nå vært brukt til å fjerne greiner og flytte stammen cirka 50 meter mot sør, der det er mer sol. I forrige uke ble det satt opp ei informasjonstavle om eiketrær, som også nevner historiske hendelser i dette treets historie – fra grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll og fram til i dag.

– Nå vil besøkende i Orelund kunne ha glede av den gjenværende stammen i mange tiår framover. Livet inni stammen vil fortsette helt til alt er borte, sier Abrahamsen.