Her vil Gunnbjørn og John-Reidar hindre kommunen i å bygge boliger: – Vi må ta vare på åsen

Etter at det ble regulert til boligbygging i 2004 har det blitt bygget på nesten alle kanter rundt. Nå vil nærmiljøutvalget ta vare på Andebu sentrums nærturområde.