Sandefjord var i mange år blant kommunene med høyest arbeidsledighet i Vestfold. Etter flere måneder med stadig fall i ledigheten ligger kommunen nå nøyaktig på gjennomsnittet i fylket.

Ved utgangen av september var 904 personer helt ledige i kommunen. Det er en nedgang på 98 personer (-10 prosent) sammenliknet med september i fjor. Ledigheten utgjør nå 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

– Det interessante og gledelige med disse tallene er at vi har klart å opprettholde en nedgang i ledigheten over tid. Lenge var ledigheten i Sandefjord høyest i fylket etter Horten. Det er særlig innen bygg og anlegg at etterspørselen etter arbeidskraft er stor, sier Nav-leder i Sandefjord, Henning Fjell Johansen.

LES OGSÅ:

Følges tettere opp

Noe av årsaken til nedgangen tillegger han en ekstra satsing på samarbeid med næringslivet. Ni årsverk jobber nå særskilt med dette. En annen årsak er at Nav overholder lovverket for aktivitetsplikt og mobilitet (jobber i andre kommuner) strengere enn tidligere. De ledige blir med andre ord tettere fulgt opp.

LES OGSÅ: – Jeg trodde ikke at uaktsomhet kunne føre til dette

Gjennom hele det siste året har ledigheten i Sandefjord ligget under Tønsberg. Det forsterket seg ytterligere nå i september. Tønsberg har nå 822 helt ledige, som utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i nabobyen økte med 75 personer (+10 prosent) i september, sammenliknet med samme måned i fjor.

Totalt i Vestfold er det nå 3.594 helt ledige. I prosent av arbeidsstyrken er det identisk med situasjonen for et år siden. Horten har den høyeste ledigheten i fylket, med 3,9 prosent. Lavest ligger Re kommune med 1,9 prosent ledighet. Blant byene er det Larvik som har færrest ledige (2,1 prosent).

LES OGSÅ: Halve Sandefjord mottok penger fra NAV i fjor

Tre måneder stabilt

I landet som helhet var 63.500 (2,3 prosent) helt ledige ved utgangen av september. Det er en nedgang på 5.400 personer.

– Som andel av arbeidsstyrken har antallet helt ledige holdt seg stabil de siste tre månedene. Dette tyder på at arbeidsledigheten er i ferd med å stabilisere seg, etter halvannet år med nedgang, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.