Både legen og psykologen at hun var ufør, i to år sa Nav nei: – Det har vært med på å ødelegge meg psykisk

Legen mener hun er delvis ufør. Psykologen mener hun er delvis ufør. Arbeidsgiveren står klar for å tilrettelegge slik at hun kan jobbe ut sin restarbeidsevne. Nav overprøver og sier nei. I mellomtida er arven brukt opp og bilen solgt.