Grafikkene fra årets medarbeiderundersøkelse preges av ­flere grønne grafer. Ferske tall viser at nærmere 9 av 10 ­kommuneansatte trives ganske eller meget godt på jobben.

Trives du på jobb? Sjekk her!

Ljøsterød kjenner seg godt igjen i undersøkelsen.

– Jeg kan jo ikke snakke for hele kommunen, men her ­virker det som alle har det bra. Dette er i hvert fall den beste jobben jeg har hatt, og jeg håper jeg kan jobbe her resten av ­arbeidslivet, sier han.

De tre siste årene har han vært ansatt ved Kastet gjenvinningsstasjon, med kommunen som arbeidsgiver. Han mener trivsel er viktig for arbeids­innsatsen.

– Hva er det som gjør at du ­trives på jobb?

– Kollegene og det sosiale miljøet er viktig, men det ­viktigste for meg er arbeidsoppgavene. Jeg gjør mye forskjellig på jobb, alt fra å veilede kunder, kjøre hjullaster til å håndtere avfall. Og så blir det brøyting om vinteren. At dagene er varierte, og ikke statiske, er viktig, mener 38-åringen.

LES OGSÅ: Dette er trivsel på jobb

Har utfordringer

Sandefjord kommune har gjennomført medarbeiderunder­søkelse i fem år. Trivselen ­scorer alltid høyt.

– Vi har ikke gjort spesielle sentrale tiltak for å bedre ­arbeidsmiljøet eller for å øke trivselen. Vi tror de gode resultatene handler om at ledere er flinke til å se de ansatte og at det er et godt medarbeiderskap generelt, sier personalrådgiver Gro Dvergastein.

Det er kommunens faste ansatte, cirka 3.300, som har fått mulighet til å svare på medarbeiderundersøkelsen. Av de 3.300 ansatte svarte 74 prosent.

Det viktigste for meg er arbeidsoppgavene.

Roar Gunnufsen, hoved­tillitsvalgt for Fagforbundet, ser også positivt på de gode trivselstallene. Samtidig er han opptatt av utfordringene somsynliggjøres i undersøkelsen.

– Det er tjenestesteder med utfordringer der ansatte forventer og etterspør mer etter- eller videreutdanning, sier han.

Statistikken han viser til sier at drøye 36 prosent svarer at de er både ­«enig og uenig» eller «uenig» i at de får mulighet til en god nok faglig utvikling.

LES OGSÅ: Ni tegn på at du trives

En nyttig indikator

Personalsjef Magne K. Eckhoff understreker at medarbeiderundersøkelsen er et hjelpemiddel som gir nyttige indikasjoner på om kommunen er på rett vei. Han forteller at det ikke er noen grunn til å hvile, men alltid jobbe videre med forbedrings- og bevaringspunkter.

– Vi er ansvarlige for ansatte som jobber med veldig mye forskjellig. Noen jobber dagtid, andre på natt- og kveldstid og flere i helgene. Tiltak som fungerer ett sted, gjør ikke nødvendigvis det et annet sted, sier han, og understreker at kommunen alltid vil jobbe systematisk med ­arbeidsmiljøet.

Personalsjefen mener nøkkelen til et godt arbeidsmiljø er godt samarbeid.

– Vi har en god dialog med tillitsvalgte og verneombudene. Det gjør at vi får løst eventuelle utfordringer før de utvikler seg til et problem, sier han.

Eckhoff mener det er viktig å bli sett, hørt og ivaretatt for å trives i et arbeidsmiljø. Anledningen til å medvirke er også viktig, hevder han.

Dvergastein og Gunnufsen påpeker viktigheten med godt humør og det å ha en god tone med kolleger.

– Å dele av seg selv og gjøre dem rundt seg gode, er en ­veldig god egenskap, sier ­Dvergastein.