Dette selskapet skal bygge de siste blokkene på Nye Kilen Brygge

Kontrakten omfatter tre bygg med totalt 56 leiligheter.