Hvordan bli 100 år? – Det må dere finne ut sjøl!

Lucie Sandnes var i det spøkefulle hjørnet, da hun fredag fikk kake og ordfører-besøk på sin 100-års dag.