– Byferje kan lønne seg selv om driften skulle gå i minus

I spillet om ferje mellom Framnes og sentrum drar Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter samfunnsøkonomi-kortet.