Moveien 98c

13. april 2010, kl. 16:46

Boligeiendommen fra 1856, som Amalie Ree Harangen og Morten Harangen har restaurert i løpet av en tiårsperiode. Adresse: Moveien 98c. Alle foto: Kåre Gåsholt