En del av disse barna har hatt så vonde opplevelser at det i en søknadsprosess vil bli en altfor stor påkjenning for dem å snakke om det de er blitt utsatt for. De ønsker å glemme dette, opplyser Lisbeth Brekke, leder for Oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn i Vestfold.

Del på Facebook

LES OGSÅ: Over 300 barnehjemsbarn krever oppreisning

Grovere vold

– Er det noen fellesnevner i de historiene som fortelles?


– Det viser seg at jo lengre tilbake man går, jo grovere var volden mot barna. På 40-, 50- og 60-tallet var det røft. Lunden barnehjem i Sandefjord ble for eksempel stengt umiddelbart etter et tilsyn i 1986.

Og tøft må det ha vært for barna som bodde på barnehjem i Lunden og Skravestad guttehjem. Omtrent halvparten av søknadene om oppreisning fra disse to stedene er innvilget med det høyeste beløpet som ytes, nemlig 725.000 kroner.
Oppreisningsutvalget har fått inn 61 søknader om erstatning fra tidligere barnehjemsbarn i Sandefjord. 29 av dem er behandlet, og 27 er innvilget.
De to søknadene som er avslått, fylte ikke vilkårene for erstatning som følge av omsorgssvikt eller fysiske overgrep.
Pågangen av søkere har vært større enn det man forutså da oppreisningsordningen ble etablert på nyåret i fjor.
– Vi har mottatt over 300 søknader, som er over 30 prosent flere enn vi hadde regnet med, sier Lisbeth Brekke.

Halvveis i bunken

Hittil har utvalget bare kommet halvveis i søknadsbunken.
Det fører til at behandlingstiden ikke kan avsluttes i juni i år slik forutsetningen opprinnelig var, men må utvides med et år.
Søknadsfristen gikk ut 31. januar.


Bakgrunnen for erstatningsordningen er en nasjonal kartlegging av barnehjem og spesialskoler i perioden 1945 til 1980.
Den konkluderte med omfattende omsorgssvikt, og at barn var blitt utsatt fysisk avstraffelse og vold som ikke kan aksepteres.

Sak til Sivilombudsmannen

En av dem som har søkt om oppreisning i Sandefjord, og blitt innvilget 500.000 kroner, har klaget på beløpet.
Mannen har tilbragt mange år av sin barndom på Skravestad guttehjem, og mener han er berettiget til å få ytterligere 225.000 kroner.
Dette har formannskapet avslått to ganger.
Mannen har derfor bragt saken inn for Sivilombudsmannen.

LES OGSÅ: 36 millioner til barnehjemsofre i 2010