Det skjer mandag 6. juni i Tønsberg, dagen etter Verdens miljøverndag.

Del på Facebook

Ifølge en pressemelding fra Vestfold Venstre får Hauge prisen for sin mangeårige innsats i Naturvernforbundet i Vestfold og Sandefjord.

«Som leder i Sandefjord Naturvern har Hauge vært en lokal vaktbikkje for miljøet i 25 år. Blant annet har hun jobbet for å ta vare på lokale friluftsområder og for å hindre utslipp fra Torp flyplass», heter det i begrunnelsen.

Sandefjord Venstres leder, Tor Homleid, viser til at Sandefjord Naturvern under Hauges ledelse har nedlagt en betydelig innsats i blant annet byggesaker.

– Foreningen har vært motvekt til sterke utbyggerinteresser i plan- og byggesaker. Sandefjord Venstre har ikke alltid vært enig i alle de sakene Alexandra Hauge har frontet. Men vi mener uansett det er avgjørende for demokratiet at miljøorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner deltar i samfunnsdebatten og bruker sin rett til å avgi uttalelser og påklage vedtak de mener gir uakseptable konsekvenser, sier Homleid ifølge pressemeldingen.