Gå til sidens hovedinnhold

Antimobbeprogram er ikke nok

Artikkelen er over 8 år gammel

Antimobbeprogram har begrenset effekt dersom ikke skolen har alt det andre «på stell».

I det snaut åtte sider lange «Notat om mobbefri skole» i sandefjordsskolen er det listet opp en rekke tiltak, planer og regler og styringsverktøy for å sikre elevene et godt psykososialt miljø.

Program er ikke nok

I notatet slås det fast: «Mobbing, urettferdig behandling og diskriminering er ikke noe man kan kjøpe seg bort fra ved å ta i bruk et program». Det pekes på at dersom mobbing skal forebygges og motvirkes, er det særlig fem grunnliggende forhold som bør være på plass:
Motiverte elever som trives

  • Elever med godt forhold til læreren
  • Elever som bidrar til et positivt klassemiljø
  • Elever som får god faglig støtte
  • Elever som er i trygge fysiske omgivelser på en skole som har «orden i sakene»

I notatet vises det også til såkalte halvårsvurderinger, som ble innført i Sandefjord i fjor, basert på samtaler mellom eleven og kontaktlæreren. Av nesten 2.600 slike samtaler med elever på barneskolen, oppga drøye tre prosent (82 elever) at de er blitt mobbet på skolen de siste månedene. Resultatet er langt bedre enn ved anonyme elevundersøkelser på 7. og 10. trinn.

LES OGSÅ: – Forstår ikke alvoret

Kan få unnvikende svar

Det er imidlertid verdt å merke seg hva Akershus Universitetssykehus understreket i et brev om mobbing i 2009: Barn som svarer «Jo, fint», «vet ikke», «husker ikke» eller liknende på direkte spørsmål om mobbing, speiler ikke nødvendigvis virkeligheten. A-hus pekte på at dette kan være forsvarsstrategier fra barnets side.
A-hus understreker at tillit i relasjonen til hjelperen er helt avgjørende for at eleven skal kunne si noe som helst om sine egne problemer.

Dette er en underartikkel til: Foreldre meldt til barnevernet

Kommentarer til denne saken