Barnehager skylder 21,4 millioner

Daglig leder ved Sole barnehage og leder i forum for private barnehager, Hilde Ellingsen, mener tilbakebetalingen av millionsummen vil føre til nedbemanning og i verste fall nedleggelser av barnehager.

Daglig leder ved Sole barnehage og leder i forum for private barnehager, Hilde Ellingsen, mener tilbakebetalingen av millionsummen vil føre til nedbemanning og i verste fall nedleggelser av barnehager. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

I løpet av 2011 har skole- og barnehageetaten betalt 21,4 millioner for mye i tilskudd til byens private barnehager. Rådmannen foreslår at barnehagene skal betale tilbake hele summen. – Situasjonen er dramatisk, sier Hilde Ellingsen, leder i forumet for private barnehager.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Rådmannen anbefaler politikeren å vedta at pengene skal betales tilbake.

– Dette er ikke greit. Sammen med de varslede kuttene i tilskuddet til private barnehager for 2012, kan det i verste fall føre til at dagens barnehagetilbud i Sandefjord reduseres, sier Hilde Ellingsen, leder i forumet for private barnehager.

Hvis politikerne vedtar at de private barnehagene må betale tilbake millionsummen, må barnehagene gjennomføre drastiske tiltak som nedbemanning og i verste fall nedleggelser, hevder Ellingsen.

– Å drive barnehager med så stor grad av uforutsigbarhet, er snart ikke mulig. Situasjonen er dramatisk, sier hun.

Situasjonen er dramatisk.

Thomas Anker-Tanum, leder for barnehagemyndigheten, understreker at barnehagemyndigheten vil følge saken nøye.

– Vi plikter å opprettholde barnehagetilbudet i Sandefjord, og ser at denne uheldige situasjonen kan få store konsekvenser for de private barnehagene, sier han.

Må trolig betale mer senere

Siden presiseringene til forskriften kom i år, er det ennå usikkert hvilke konsekvenser det vil få for beregningen av tilskudd i inneværende år. Trolig kommer tilskuddssatsene til å gå tilsvarende ned også i 2012.

– De private barnehagene vil få tilskuddet justert ned i 2012, og vi skal legge fram en ny beregning til politisk behandling i juni, sier Morten Tangestuen, økonomileder i skole- og barnehageetaten.

De private barnehagene vil få tilskuddet justert ned i 2012.

Både han og Anker-Tanum synes presiseringene har skapt mer uforutsigbarhet for både barnehager og kommune. Hensikten med forskriften var opprinnelig å skape forutsigbarhet.

– Det er uheldig at de sentrale presiseringene ble kunngjort etter tilskuddsårets slutt. Forskriften burde vært tydelig da den ble innført 1. januar 2011, sier Anker-Tanum.

Det er presiseringer i forskriften om finansiering av private barnehager som har ført til «millionsmellen». I løpet av våren har Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet kunngjort nye presiseringer i forskriften. Blant annet skal kommunens bruk av premiefond trekkes fra i grunnlaget for tilskuddsberegning.

Den andre presiseringen går ut på at kommunene skal gjennomsnittsberegne barnegruppen i kommunale barnehager med regnskapsavslutning og etterjustering av tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene når det er avvik mellom budsjetterte og faktiske kostnader i kommunale barnehager. Presiseringene fører til at satsene per barn reduseres betraktelig.

Det er denne reduksjonen som er årsaken til at det har blitt utbetalt 21,4 millioner kroner for mye.

Viktig å sikre barnehagedekningen

Anne Gro Olafsen (H) synes det er vanskelig å si noe konkret om tall eller hvilke konsekvenser milliontilbakebetalingen kan få for de private barnehagene.

– 21, 4 millioner kroner er mye penger. Vi ser at det kan bli en utfordring for de private barnehagene, sier hun.

Det som er viktig i denne saken er å sikre barnehagedekningen i Sandefjord.

Høyrepolitikeren sier at partiet kommer til å følge nøye med på hvordan dette vil slå ut i de private barnehagene.

– Det som er viktig i denne saken er å sikre barnehagedekningen i Sandefjord, fastslår hun.

Olafsen mener også at endringene i forskriften kommer vel sent. I orienteringssaken som legges fram for formannskapet tirsdag, skriver rådmannen at han synes regelendringene skaper uforutsigbarhet.

– Jeg støtter ham fullt ut på at vi er lite tilfredse med at forskriften endres så lenge etter at den ble innført, sier Olafsen som har fast plass i både formannskapet og bystyret.

– Høyre skal bruke tiden mellom formannskapsmøtet tirsdag og bystyret 24. mai, til å diskutere saken. Vi skal gå dypere inn i den og bruke tiden godt, sier hun. 

Saken skal behandles i formannskapet tirsdag. Deretter går saken til bystyret 24. mai.

Artikkeltags