Gå til sidens hovedinnhold

Barnevernet fikk ikke en eneste anmerkning

Artikkelen er over 10 år gammel

Ikke et eneste avvik. Og ingen merknader. Det er Fylkesmannens konklusjon om barneverntjenesten.

Både de ansatte og ledelsen i barneverntjenesten og kommunen er stolte og glade om dagen. Denne uka fikk de resultatet av et tilsyn fra Fylkesmannen i Vestfold.

Del på Facebook

Rapporten konkluderer med at kommunen «sikrer at undersøkelser gjennomføres i tråd med lov og forskrifter», og at kommunen sikrer at hjelpetiltak til hjemmeboende barn evalueres i tråd med lov- og forskriftskrav».

Ikke bare holder tjenesten seg innenfor lovverket, altså ingen avvik, men Fylkesmannen har heller ingen merknader, som betyr at de ikke har funnet områder som kan forbedres.

Gir æren til medarbeidere

– Dette gjør oss stolte. Vi har et stort arbeidspress, og likevel har vi fått disse resultatene, sier leder for barnevernet i Sandefjord, Laila Østli.

Hun gir æren først og fremst til medarbeiderne, barnevernpedagogene og sosionomene som hun mener strekker seg langt for å gi en så god kvalitet som mulig.

Dette skal de gjøre samtidig som tjenesten ofte møter kritikk i media, fra advokater og i sosiale nettverk. På grunn av personvernet, er dette ofte kritikk de ikke kan imøtegå.

– Derfor er denne tilsynsrapporten veldig gledelig, ikke minst for barna, men også for omdømmet til tjenesten. Jeg er stolt av barnevernet i Sandefjord. Bildet nasjonalt er at mange ikke greier det, sier helse- og sosialsjef Lise Tanum Aulie.

Kunne vært enda bedre

Både Tanum Aulie, seksjonsleder for helse og oppvekst, Tine Luberth, og Laila Østli, understreker likevel at rapporten ikke betyr at alle barn får den oppfølgingen de burde ha fått.

– Det er helt sikkert barn vi ikke har fanget opp. Forklaringen er sammensatt. Mange kvier seg for å melde ifra, og heller venter og ser. Familie og nettverk tar også egne grep, men generelt i vårt samfunn er alle seg selv nærmest, sier Østli.

Faktum er at antall meldinger til barnevernet øker. Det mener Østli er positivt.

Meldingene dreier seg også oftere om yngre barn.

– Vi er avhengige av at samarbeidspartnerne sier ifra. Det er kjempeviktig å komme tidlig inn, sier Tanum Aulie.

Samarbeidspartnerne hun sikter til, er blant annet skoler, barnehager, politi, helsestasjoner, legevakt og sykehus, og Nav.

Noe av det viktigste med rapporten, ifølge de tre lederne, er at barneverntjenesten har gode systemer og beredskapsplaner.

– Det er mange myter og meninger om barnevernet. Derfor er det viktig med gode systemer, sier Tine Luberth.

Lære av feil

Da Fylkesmannen gjorde et liknende tilsyn for noen år siden, ble det funnet to avvik og gitt to merknader.

– Jeg er ikke redd for avvik og merknader, men for at kvaliteten ikke skal være god. Ansatte skal ikke være hysteriske redde for å gjøre feil, men lære av feil som måtte skje, sier Laila Østli.