– Bør bli oljeby

En gruppe personer innenfor privat og offentlig virksomhet og politikk møtes jevnlig for å meisle ut en visjon for Sandefjord. Fra venstre Sigrun Ringvold Børresen, Karin Virik, Petter Sanna og Ivar Sanna.

Foto: Per Langevei

En gruppe personer innenfor privat og offentlig virksomhet og politikk møtes jevnlig for å meisle ut en visjon for Sandefjord. Fra venstre Sigrun Ringvold Børresen, Karin Virik, Petter Sanna og Ivar Sanna. Foto: Per Langevei

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Av 10 mulige satsingsområder for Sandefjord er det bare «Oljebyen» som gir penger i kommunekassa.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

– Vi må tjene penger, og bare i vår region omsetter oljenæringen for 25 milliarder kroner, sier Petter Sanna.
Nå vil Sanna, som driver selskapet Techno House, og en gruppe andre personer gjøre Sandefjord til «Oljebyen».

Del på Facebook

Sanna viser til at Vestfold alene har 3.000 ansatte innenfor sektoren og omsetter for seks milliarder kroner.

Framover vil norsk industri trenge 16.000 nye ingeniører. Mange av disse arbeidsplassene kan skapes i Sandefjord, mener Sanna.

– Og folk har jo ikke råd til å flytte til Stavanger, sier han, og viser til at lærere krever 100.000 kroner ekstra i Stavanger-tillegg.
Derfor mener han altså at Sandefjord, som allerede har et stort ingeniørmiljø, har en mulighet.
 

En gruppe personer fra privat og offentlig virksomhet skal nå forsøke å finne ut hva Sandefjord kan bli i framtiden.

Da gruppen, kalt Sandefjord Byforum Ressurs, møttes i mars kom det mange innspill på hva slags satsingsområde dette kan være. Og det var der Hans Petter Goller tok opp ideen med oljebyen. I forrige uke møttes ressursgruppen på nytt for å koke ned ideene (se sak under) til én, eventuelt en kombinasjon av to eller flere ideer.
– Vi har den største respekt for at det er politikerne som tar valgene, men vi skal være handlingsorientert, så da bør vi driste oss til dette, sier Elin Syrdahl i Sandefjord Byforum.

Gir økt velferd

Møtet ga ikke noen konklusjon; det skal etter planen skje når gruppen møtes i juni. Da håper Lasse Isaksen, som er produktsjef i Jotun, at de kan enes om å ha oljebyen som visjon.

– Av de ti ideene dreier ni seg om å bruke penger, og bare én om å tjene penger. Derfor håper jeg vi lander på oljebyen som en visjon, og at det inngår i strategisk næringsplan for Sandefjord i samarbeid med politikerne, sier Isaksen.

Ifølge Isaksen vil en slik visjon, om den lykkes, gi økt tilflytting og økte skatteinntekter. Det igjen vil gi økt velferd og muligheter for å realisere annen utvikling av byen, i tråd med mange av de andre forslagene.
– Ja, vi har en utfordring på skatteinntektene og bør legge til rette for verdiskaping. Politikerne kan legge til rette, og så trekke seg ut, sier Karin Virik, som sitter i bystyret for Venstre.
– Om vi tør å satse på oljebyen, så vil det bli lagt merke til, sier Isaksen.

Kan byttes med energi

Enkelte i ressursgruppen mener at Sandefjord i stedet for olje bør satse på å bli «Miljøbyen», eller kanskje «Energibyen», med satsing på en mer framtidsrettet miljøvennlig energi. Til det svarer «oljetilhengerne» at visjonen godt kan være energi, og at vindkraft også har nytte av kompetansen fra oljeindustrien.

 

Dette er de mulige satsingsområdene for byutvikling:


1. Waterfront
Bakgrunnen er en uryddig og uferdig sjøfront som er dårlig sammenkoblet med sentrum. Ambisjon å løfte fram Sandefjord som en av kystens største attraksjoner.
2. Lysbyen
Bruk av lys for å underbygge og framheve bygninger, attraksjoner og identitet. Vil skape trygghet og framkommelighet, og gi en by som fungerer på kveldstid. Bevisste valg kan redusere energibruk.
3. Livet mellom husene
Byrommet gir mulighet til både tilkobling og frakobling, med et mangfold av liv. Gater tilpasses byens størrelse, og plasser dimensjoneres riktig i forhold til plassering.
4. Fortetting
Bruke egnede tomter og tillate større bygg og flere etasjer, Myke opp parkeringskrav. Kan hindre byspredning og gi bedre infrastruktur.
5. Offentlig-privat samarbeid
En forenklet og mindre byråkratisk søknadsprosess for reguleringsplaner og utbygginger, særlig i sentrum. Målet er flere leiligheter gjennom fortetting og høyere bygg.
6. Fjordparken
Skape bedre kontakt mellom fjord og sentrum. Utbygging av Tivolitomta og nytt bygg for kino, bibliotek og undervisning. Bystrand.
7. Kulturkanalen
Kanal fra Brygga mot sentrum. Salg av Tivolitomta for utbygging, flytting av ferjeterminalen mot øst og et kombinert terminal- og kulturbygg. Bystrand.
8. Miljøbyen
En moderne by er en by som satser og er best på miljø. Skal skje gjennom en mentalitetsendring og bærekraftig utvikling innenfor boligbygging, infrastruktur og alternative energikilder.
9. Oljebyen
10. The power of 10
Hver by trenger minst ti hovedattraksjoner, og hver attraksjon må ha ti ting å tilby. Et annet forslag Sandefjord Byforum Ressurs også diskuterer er satsing på et sommeruniversitet.

Artikkeltags