Økningen kan komme ved at kommunen overtar Mosserødhjemmet, som er et privat sykehjem som drives i regi av adventistsamfunnet.

Magrere i kommunene

Mosserødhjemmet sliter med å få nok beboere.

40 av plassene leies i dag av Sandefjord kommune, men de 18 resterende er vanskelige å fylle med beboere fra andre kommuner.

LES: Har ledige plasser

Årsaken er generelt sett dårlig kommuneøkonomi. Beboernes hjemkommuner er nemlig med på å betale oppholdet.

LES OGSÅ: - Vi øker lett inntektene 50 mill. med eiendomsskatt

Stor inntektssvikt

1. mai vil hjemmet ha syv-åtte ledige plasser. Det betyr en inntektssvikt på 5,7 millioner kroner i året hvis de ikke fylles opp.

Nå har kommunen og Mosserødhjemmet innledet samtaler med sikte på en eventuell kommunal overtagelse.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch ser ikke bort ifra at Mosserødhjemmet kan være på kommunale hender i løpet av tre-fire år.

Uverdig med dobbeltrom

Han opplyser at kommunen vil satse sterkere på å unngå at beboere må dele rom på sykehjem, slik tilfelle er med Nygård som har 25 dobbeltrom.

LES: Etatssjefens dilemma: Dobbeltrom eller færre plasser?

Det er uverdig, mener han.

Mosserødhjemmet har kun enkeltrom, 58 i tallet.

LES OGSÅ: Ektemannen Hans (70) må dele rom med en annen mann