Byens unge navere må male og plukke søppel

Helse- og sosialsjef Lise Tanum Aulie i Sandefjord kommune anslår at kommunen kan spare rundt fem millioner kroner årlig dersom unge «navere» må gjøre en arbeidsinnsats for sosialhjelpen de mottar. 
FOTO: PER LANGEVEI

Helse- og sosialsjef Lise Tanum Aulie i Sandefjord kommune anslår at kommunen kan spare rundt fem millioner kroner årlig dersom unge «navere» må gjøre en arbeidsinnsats for sosialhjelpen de mottar. FOTO: PER LANGEVEI

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Unge som dropper skole eller jobb for å nave, må trolig snart jobbe for å få økonomisk sosialhjelp av Sandefjord kommune.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Den såkalte Åmli-modellen er av det politiske flertallet ønsket utprøvd i Sandefjord kommune. Den går ut på at unge som søker om økonomisk sosialhjelp, får dette på vilkår: De må jobbe for pengene.

Dette har Åmli kommune i Aust-Agder gjennomført med stort hell – sosialhjelpsutbetalingene har gått ned.

Sandefjord kommunes ad hoc-utvalg for økonomi har, ved å se på kommunens pressede budsjetter, funnet at Sandefjord må spare sosialhjelpsutgifter.

Tilbake på skole og i jobb

Nå skal de folkevalgte, først helse- og sosialutvalget og deretter formannskapet, ta stilling til det nye prosjektet «Arbeid først».

Der skal kommunen raskt formidle arbeidstrening til unge opp mot 35 år som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde. Målet er at få dem raskt tilbake på skolebenken eller ut i ordinært arbeid.

I modellen, som etter planen har 15 arbeidstreningsplasser, skal de unge under 25 år prioriteres.

Tanken er at en motytelse i form av arbeid i stedet for å passivt å motta sosialhjelp, vil fungere som et spark i baken til unge som er eller er i ferd med å bli navere, altså å droppe skole og jobb for bare å motta penger.

Maling og søppelplukking

Arbeidsoppgavene er enkle og krever liten grad av opplæring, eksempelvis vedlikehold som maling eller søppelplukking.

Sandefjord kommune utbetalte rundt 40 millioner kroner i økonomisk sosialhjelp i fjor. Målet med arbeidstrening og -praksis er å spare fem millioner kroner netto årlig i sosialhjelp.

Arbeidspraksisplasser

Foruten Arbeid først-prosjektet, skal kommunen også bedre koordinere arbeidstreningen i den ordinære driften. Kommunen har flere arbeidspraksisplasser.

Noen av dem som har arbeidsevne, men som har vanskeligheter med å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet, kan ved hjelp av praksis i kommunen oppnå verdifull erfaring.

Dette kan være personer med nedsatt funksjonsevne, personer med innvandrerbakgrunn eller andre.

Artikkeltags