– Det er ikke plass

Sandefjord Terminal kan av flere årsaker ikke gjøre plass for Fjord Lines «Bergensfjord», slik Sandefjord Havn vurderer det. Havnesjefen kommenterer at «det synes som om Fjord Line helt eller delvis ser bort fra uforutsette hendelser, som forsinkelser.»ARKIVFOTO: Olaf Akselsen

Sandefjord Terminal kan av flere årsaker ikke gjøre plass for Fjord Lines «Bergensfjord», slik Sandefjord Havn vurderer det. Havnesjefen kommenterer at «det synes som om Fjord Line helt eller delvis ser bort fra uforutsette hendelser, som forsinkelser.»ARKIVFOTO: Olaf Akselsen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Havnesjefen tilbakeviser krav fra Fjord Line på flere punkter.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Havnesjef Bjørnar Christiansen mener Sandefjord Havn er på trygg grunn når det gjelder likestilling av en konkurrent.

Han lister opp flere aktuelle utfordringer ved at Fjord Line vil etablere seg med ferjedrift fra Sandefjord til Strømstad.

Krever likestilling

Mens Fjord Line fortsatt krever likestilling for bruk av kaianlegget i Sandefjord Havn, mener havnesjefen kravet om likestilling er innfridd.

«Det er kaiplass ved flere kaianlegg.» og «Det er anvist til ledige slottider som kan benyttes», kommenterer havnesjefen, og viser til tilbud om andre seiletider enn de ønskede.

Christiansen understreker med det at Havnelovens intensjoner om lik konkurranse er oppfylt.

Hverken rådmannen eller havnesjefen er positive til at Fjord line skal få avgang midt mellom Color Lines to morgenavganger.

DETTE MENER FJORD LINE-DIREKTØREN

Fjord Lines "MS Bergensfjord". Foto: Fjord Line

Ikke tilpasset

Fjord Lines ferje «Bergensfjord» er heller ikke tilpasset Sandefjord Terminal, slik havnesjefen vurderer det. Det listes opp at blant annet ilandkjøringsrampe, tilkoblingsmuligheter for tømming av septik, og terminalfunksjoner ikke er tilpasset.

Sandefjord havneterminal er en etablert base for Color Line, med fortøyningsplass for to ferjer. Hver ferjeavgang krever halvannen times beslag på kaia, til opplasting, før avgang.

LES OGSÅ: Frykter at Color Line flagger ut til Larvik

Går ut over sikkerheten

Sikkerhet er også kommentert som et argument som taler mot etablering av Fjord Line.

«Det er ikke forsvarlig å la et stort skip seile inn på indre havn, mens et annet stort skip foretar en tørnmanøver. Dette er viktige elementer i vurderinger av slottider», kommenteres det. Christiansenmener også at skipene har begrensede passeringstider og at det ligger hastighetsbegrensninger i farvannet.

Fjord Lines morgenavgang vil ikke kunne gjennomføres, etter havnevesenets vurdering.

LES OGSÅ: Fjord Line pusser opp ferja før den kommer til Sandefjord

Fjord Line har på sin side foreslått at Bohus flyttes til en halvtime tidligere, klokken 07.30, mens Viking flyttes til en halvtime senere, til 10.30, for å gjøre plass. Det er etter Sandefjord

Havns vurdering ikke nok, og mener en slik endring fortsatt er «til urimelig fortrengsel» for Color Line. Havnesjefen legger til at slike tiltak vil være gjenstand for betydelig saksbehandling.

LES OGSÅ: Hva så med sikkerheten?

Artikkeltags