– Det nye forslaget er enda verre enn det forrige

Lederen i Utdanningsforbundet i Sandefjord, Kjell Ivar Einarsen, er opprørt over det nye notat om halvårsvurdering og bruk av VOKAL i Sandefjord-skolen. Han har uttrykt sin mening om den i et brev han blant annet har gitt til alle medlemmene i skole- og barnehageutvalget. Foto: Olaf Akselsen

Lederen i Utdanningsforbundet i Sandefjord, Kjell Ivar Einarsen, er opprørt over det nye notat om halvårsvurdering og bruk av VOKAL i Sandefjord-skolen. Han har uttrykt sin mening om den i et brev han blant annet har gitt til alle medlemmene i skole- og barnehageutvalget. Foto: Olaf Akselsen Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Nivågraderingen av barneskolelever er foreslått endret i nytt notat. – Forslaget er verre enn det forrige, sier lederen i Utdanningsforbundet.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Tidligere i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle evaluere bruken av halvårsvurdering og VOKAL i Sandefjord-skolen. Nivågradering av elever var et naturlig tema, og flertallet i arbeidsgruppen foreslo å fjerne det.

Lederen i Utdannings- forbundet i Sandefjord, Kjell Ivar Einarsen, mener det nye notatet ikke har tatt hensyn til arbeidsgruppas synspunkter.

Foreslår mer gradering

– Det nye forslaget er enda verre enn det forrige, sier han.

Utdanningsforbundet har undersøkt hva medlemmene deres synes om dette. Tilbakemeldingene viser at flere lærere støtter Einarsen.

– Lærerne er imot, og en del ledere, rektorene og avdelingslederne er for. Det skaper splid, sier han.

Det nye notatet foreslår at lærerne skal gradere elevene på 13–16 punkter i basisfagene. Halvårsrapporten som brukes i dag krever at lærerne skal gradere elevene som lave, middels eller høye i basisfagene.

Lærerne får mindre tid til å jobbe med for- og etterarbeid til undervisning.

Dette har flere lærerstaber reagert negativt på og kalt en snikinnføring av karakterer. Flere klubber sendte brev til skole- og barnehagesjefen og ga beskjed om at de nektet å gradere elevene sine.

LES OGSÅ: Lærere nekter å utføre pålagt oppgave

Ønsker avkrysning bort

Einarsen definerer de nye graderingspunktene som fragmenterte. Han ser heller ikke hvordan lærerne skal få tid til å gjennomføre avkrysningsjobben.

– Det er enda flere kryss å sette. Resultatet av dette vil bli at lærerne får mindre tid til å jobbe med for- og etterarbeid til undervisning, sier han og legger til:
– Vi ønsker avkrysningene bort. Det beste er å få fram en vurderingsform der lærerne gir elev og foresatt beskjed om hva eleven mestrer, og hva eleven skal jobbe videre med.

Han og kollega Heidi Narten mottok det nye notatet 13. april. Tirsdagen etter var de i medbestemmelsesmøte med skole- og barnehagesjefen og fikk beskjed om å skrive et vedlegg til notatet, som opprinnelig skulle behandles politisk i skole- og barnehageutvalget 25. april.

LES OGSÅ: – Dette er snikinnføring av karakterer

– Vi trengte mer tid og ba om at saken kunne bli utsatt. Da foreslo kommunens representanter å holde et ekstraordinært utvalgsmøte 2. mai, sier Einarsen.

I skole- og barnehageutvalgets møte forrige onsdag, sa utvalgsleder Anne Gro Olafsen (H) at saken skal behandles i utvalgsmøtet i juni.

LES OGSÅ: Elevene får nye valgfag fra i høst

Skal endres flere ganger

Simen Seeberg understreker at halvårsvurderingen i Sandefjord-skolen skal videreutvikles flere ganger, helt til den blir bra nok.

– Jeg vet ikke når halvårsvurderingen er fullendt kvalitetsmessig. Vi er avhengige av å prøve ut og høste erfaringer, for så å justere igjen. Men den kommer til å bli bra, sier han.

Seeberg forteller at de foreslåtte endringene i elevvurderingen følger kompetanse- nivåene som er gitt gjennom kunnskapsløftet. Samtidig minner han om at det ikke er unaturlig at en ledelse ikke følger anbefalinger fra arbeidstakere fullt ut i alle saker.

– Arbeidsgruppen kom med egne forslag om endringer til halvårsvurderingen. De har blitt lest og hørt, men det betyr ikke at de får fullt gjennomslag for forslagene likevel, sier han.

Når det gjelder det foreslåtte ekstraordinære skole- og barnehageutvalgsmøtet, svarer han at det er utvalgsleder Anne Gro Olafsen (H) sin avgjørelse.

– Siden saken var berammet til forrige onsdags møte, men måtte utsettes på bakgrunn av Utdanningsforbundets ønske, var det utvalgsleders oppgave å vurdere om saken hastet så mye at det skulle holdes et ekstraordinært møte, sier Simen Seeberg.

Artikkeltags