Sandefjord troner på toppen av kommunebarometeret, en sammenligning av landets kommuner basert på 47 nøkkeltall i SSBs Kostra-database, utarbeidet av Kommunal Rapport. Kvaliteten på pleie og omsorg; grunnskole; barnevern; barnehage; sosiale tjenester; administrasjon; kultur og nærmiljø og økonomi er målt, og ingen kommune er bedre enn Sandefjord.

God dag

Uavhengig av denne undersøkelsen hadde alle ansatte i Sandefjord kommune torsdag møtt opp til en fellessamling i Hjertnes. Det passet rådmann Gisle Dahn godt.
– Dagen i dag har vært veldig god, for å si det rett ut, sier han i en pause i programmet.

Tillit

Bortsett fra kategorien grunnskole scorer Sandefjord kommune svært godt på kommunebarometeret. Dahn sier det er flere grunner til det.
– For det første har vi folkevalgte som har langsiktige perspektiver, som setter tæring etter næring. På den måten unngår vi unødvendige omstillinger.
– For det andre har politikerne tillit til kommunens administrasjon, og det er vi helt avhengig av for å oppnå gode resultater, sier han.

Skryter av ansatte

Rådmannen er lite villig til å ta på seg æren for de gode resultatene.
– De viktigste grunnene til kommunens suksess sitter i salen i dag. Kommunens ansatte har gode holdninger, og har evnen til å se utover seg og sitt. Det har vi mange eksempler på i Sandefjord kommune, sier han.
– Jeg er også stolt av lederne i kommunen for den jobben de har gjort.

Vil bli best

Grunnskolen i Sandefjord stikker seg ut i barometeret. Der er det et tydelig forbedringspotensial. Kommunen har satt seg et hårete mål.
– Vi har konkrete planer for skolen. Vi har satt opp en liste over hvilke områder vi skal se en kontinuerlig forbedring på, og ambisjonen er å bli bedre enn 400 av landets 430 kommuner, sier rådmannen.

Kompetanse

3.500 ansatte i Sandefjord kommune var torsdag samlet i Hjertnes for å diskutere hvordan den kan drives enda bedre.
– Vi leverer god kvalitet på tjenester, selv med lave inntekter. Da er det viktig at de ansatte trives på jobb, og medarbeiderundersøkelsen viser at det er tilfellet på de aller fleste områder, sier Dahn, som legger til at resultatorientering, god kompetanse og en tydelig ledelse er nøkkelbegreper for å klare de utfordringene kommunen står overfor i framtida.