Rådmannen mener Reidar Kristoffersen ikke har etterfulgt pålegg om å vedlikeholde Rådhusgata 10, også kalt Linaaegården, og å opparbeide arealene rundt.
Nå kommer rådmannen med pålegg om både å legge fram en plan for dette arbeidet, og å utføre dem, begge med en tidsfrist.
 

Dersom Kristoffersen ikke overholder påleggene risikerer han samlede tvangsmulkter på 4.000 kroner i døgnet.

– Helt enig

Men det er planutvalget som bestemmer, og de behandler saken onsdag.
– Jeg er helt enig i pålegget. Om det ikke stilles krav blir det bare tull og tøys å verne noe som helst, sier Oscar D. Hillgaar (Ap).


Leder i utvalget, Tor Steinar Mathiassen (H), vil ikke uten videre gå for rådmannens innstilling.
– Vi kan ikke risikere å kjøre eierens selskap på grunn. Her må vi ha mer fakta, både om behovet for vedlikehold, kostnadene og hvem som skal betale. Hvis bygget heller ikke har fredningsverdi er spørsmålet om ikke riving er et alternativ.

Kan bli utsatt

Et flertall på syv mot fire i planutvalget har tidligere sagt ja til riving, men fylkeskommunen har overprøvd vedtaket. Når bygget ikke har tilstrekkelig verdi for fredning, mener Mathiassen at det er en ny forutsetning som åpner for ny debatt om riving.


Dersom utvalget ikke får de opplysningene Mathiassen ønsker, utelukker han ikke at saken blir utsatt.
Reidar Kristoffersen hadde ikke anledning til å kommentere saken torsdag.