For 10 dager siden satte grunneier Kjell Chr. Ulrichsen opp et stengsel over en sti nær Truber på Østerøya. Tor Homleid (V) ber nå kommunen forklare om de har hatt noen rolle i saken.

– Hvis administrasjonen ikke kan gi en forklaring, må vi få dette til politisk behandling, sier Homleid.

Ingen i kommunen kunne mandag gi noe svar på lovligheten av stengselet, men ifølge Ulrichsen er stengselet i samsvar med avtaler både fra 1986 og 2007.

– Det er ikke noe nytt gjerde, men et gjerde vi har tillatt oss å reparere. Det er tidligere klippet ned av «noen» som formodentlig mener det er ok å ta seg til rette fordi man ikke aksepterer denne avtalen, sier Ulrichsen.