Ettersom du bor her, dør du tidligere

Forskere vet ikke hvorfor sandefjordinger er blant de byborgerne som løper størst risiko for et kortere liv. FOTO: OLAF AKSELSEN

Forskere vet ikke hvorfor sandefjordinger er blant de byborgerne som løper størst risiko for et kortere liv. FOTO: OLAF AKSELSEN

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Sandefjordinger har høyere risiko for å dø tidligere enn folk i de fleste andre norske byer.

DEL

Et notat forfattet av forsker Jon Ivar Elstad ved NOVA (Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) viser at folk i Sandefjord har rundt 25 prosent større risiko for å dø tidligere enn folk i Ålesund.

Del på Facebook

Elstad har sett på dødeligheten i 20 byområder, samt i Oslo.

Dødeligheten i allmenn forståelse er naturlig nok 100 prosent, all den tid alle skal dø. Men begrepet dødelighet i en forskningsmessig sammenheng er sannsynligheten for å dø innen et visst tidsrom. Dette kan beregnes på mange måter – forventet levealder er én metode.

Arendal og Oslo verst

Tallene i Elstads notat viser at Sandefjord og Larvik deler femteplassen blant de fem områdene, bortsett fra Oslo, som har størst dødelighetsrisiko.

Verst av disse fem er Arendal. Oslo troner i en særstilling helt alene på topp – eller bunn, om man vil.

Men Elstad kan ikke forklare hvorfor det er forskjeller i dødeligheten i byområder:
– Nei, det var ikke så lett. Forskjellene i befolkningssammensetningen, livsstilsrelaterte ting som eksempelvis røyking, eller flyttemønster er ikke store nok til å forklare dødelighetsforskjellene, sier Elstad.

Penger og tid strakk ikke til

Selv om han ikke kan forklare hvorfor, fant han likevel et slags mønster: Dødelighetsforskjellene mellom byene er liten når det gjelder såkalte høystatusinnbyggere, mens den er tydeligere blant arbeidere og andre tilhørende lavstatus.

Sandefjord har i mange år hatt store sosiale forskjeller i levekår.

Siden han ikke har funnet årsaken til forskjellene i risiko for tidligere død, er det usikkert hva funnene hans kan brukes til. Til dette sier Elstad:
– Funnene i notatet, som ble publisert for åtte måneder siden, var så langt jeg kom med tilmålt tid og penger. Det vil kreve mer ressurser å kikke nærmere på det. Dersom Forskningsrådet stiller opp et program, så kan kanskje noen studere dette nærmere på bakgrunn av mine funn.

– Må bekjempe ulikhet

Kommuneoverlege i Sandefjord, Ole Henrik Augestad påpeker at det er velkjent at sosial ulikhet øker helseproblemene i et samfunn og fører til skjevheter i helse og risiko for tidlig død:
– Derfor er bekjempelse av ulikhet noe av det viktigste man kan gjøre. Sandefjord har i mange år hatt store sosiale forskjeller i levekår. Men vi greier ikke helt å forklare hvorfor det er slik.

Augestad mener generelle tiltak er viktigere enn spesifikke:
– Enkelt kan man si at det er viktigere, for å utjevne sosiale forskjeller, at lokalsamfunnet tilrettelegger for utdanning enn for å lage skiløyper for å få folk i fysisk aktivitet. Da mener jeg ikke at man kun skal øke det faglige nivået på skolen. Det aller viktigste er en inkluderende skole der også svake grupper har mulighet til å delta på sine premisser. Bare slik kan vi bidra til at de fullfører utdanningsløpet og deretter har mulighet til å skaffe seg arbeid, sier han og påpeker at yrkesaktive har generelt bedre helse enn dem som ikke er i arbeid.

Artikkeltags