Fjells sak savner sidestykke

Åge Vidar Fjell får 10 millioner kroner i oppreisning. Arkivfoto: Per Langevei

Åge Vidar Fjell får 10 millioner kroner i oppreisning. Arkivfoto: Per Langevei

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Saken mot Åge Vidar Fjell – som feilaktig ble dømt for drap – savner sidestykke i norsk strafferetts nyere historie, slår Oslo tingrett fast.

DEL

Psykisk utviklingshemmede Fjell (60), som i 1990 ble dømt for et drap i Kilebygda i Skien, er i tingretten tilkjent 10 millioner kroner i oppreisning.


Fjell ble opprinnelig dømt til sju års fengsel og ti års sikring. Fjell sonet første delen av straffen på Ila landsfengsel, og resten hos Proff (Prosjekt felles framtid) i Sandefjord. Det var her den lange prosessen som førte til dagens avgjørelse startet. Ledelsen hos PROFF, med Tor Oskar Jørgensen i spissen var fra dag én overbevist om at Fjell var uskyldig dømt, og i 2001 engasjerte og betalte de privatetterforsker Tore Sandberg for å granske saken.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker besluttet i 2008 at saken, som kommisjonen betegnet som et justismord, skulle tas opp igjen. I 2009 ble Fjell frifunnet for drapet av Borgarting lagmannsrett fordi han var utilregnelig da drapet ble begått.

Krevde 18 millioner

Kravet fra Fjell var på 18 millioner kroner, etter at Statens sivilrettsforvaltning i 2010 tilkjente ham 8 millioner kroner.


– Jeg er glad for at retten har sett at det beløpet var satt altfor lavt, sier en av Fjells prosessfullmektiger, advokat Jonny Sveen, til Aftenposten.no.


– Jeg vil nå sette meg ned sammen med Fjell og min kollega, Ole-Martin Meland, og vurdere oppreisningens størrelse, sier Sveen.


Staten ved Justis- og politidepartementet er i tillegg dømt til å betale Fjells sakskostnader på drøyt 300.000 kroner.

– Savner sidestykke

I dommen fra Oslo tingrett sammenlignes Fjells sak med sakene til Per Liland og Fritz Moen, som begge ble frifunnet for drap de tidligere var dømt for.


"I likhet med sakene til Liland og Moen, må det være riktig å påpeke at straffesaken til Fjell savner sidestykke i den norske strafferetts nyere historie. Det at Fjell var psykisk utviklingshemmet gjør saken enda mer enestående. Fjell er – i likhet med sakene nevnt ovenfor – ved en feil fra rettsvesenets side blitt rammet på en av de verst tenkelige måter, og er blitt frarøvet en meget stor del av sitt liv", heter det i dommen.

– Må koste

Blant dem som har engasjert seg i Åge Vidar Fjells sak, er privatetterforsker Tore Sandberg. Han snakket med Fjell om dommen mandag.


– Han er glad for at retten gir ham mer enn det som først var utmålt. Han er veldig opptatt av omtalen og oppmerksomheten rundt saken, forteller Sandberg til NTB.


– Den kraftige kritikken som retten kommer med, viser at det må koste noe hvis politiet ikke legger fram et fullstendig bevisbilde. Åge ble revet ut og vekk fra det han hadde. Jeg er enig med tingretten i at denne saken savner sidestykke, og jeg ser også fellestrekk med de andre sakene som omtales, sier privatetterforskeren.

Avhørt uten forsvarer

Retten finner det på sin plass å kritisere etterforskningen av saken, samt hvordan straffen ble gjennomført og hvordan gjenopptakelsen av saken har vært håndtert.
I løpet av den første måneden etter pågripelsen ble Åge Vidar Fjell avhørt 17 ganger, alle uten forsvarer til stede.


"Plasseringen av Fjell på Anstalten på Ila synes (...) å ha påført Fjell en ekstra belastning. Til slutt mener tingretten at politiets håndtering av gjenopptakelsen, herunder prosessen det var før privatetterforsker Sandberg ble gitt tilgang til sakens dokumenter, gir grunnlag for kritikk", heter det i dommen fra Oslo tingrett.

(©NTB)

Artikkeltags