Gå til sidens hovedinnhold

Flere klager på psykiatritjenester

Artikkelen er over 10 år gammel

Pasient- og brukerombudet i Vestfold mottar nå flere klager på psykiatritjenester enn før.

Hittil i år har Pasient- og brukerombudet i Vestfold fått rundt 200 klager på ulike tjenester innenfor psykiatrien. På samme tid i fjor var det nesten 150 klager.


– Den største økningen er i saker som ikke omfattet av spesialisthelsetjenesten, sier Gunn-Tove Havn, seniorrådgiver for Pasient- og brukerombudet i Vestfold.

LES OGSÅ: Pasient fikk oppkast i lungene og døde

Kunne klage på mer

Hovedforklaringen på denne økningen er trolig at pasienter og brukere fra og med 1. september i fjor også kunne klage på kommunehelsetjenesten. Før den tid omfattet ombudet bare sykehus og annen spesialisthelsetjeneste.
Selv om større klagemulighet gir flere klager, ser ombudet todelt på klageveksten:


– Vi synes det er flott at stadig flere brukere og pasienter klager, for det betyr blant annet de får informasjon om oss. Samtidig er vi bekymret, fordi vi ser at tilbudet i kommunen er sårbart for nedskjæringer etter at den tiårige opptrappingsplanen for psykiatri var over. Men i spesialisthelsetjenesten er kapasiteten økt, sier Havn.

Del

LES OGSÅ: Kreftsyke føler seg sviktet

Klager på mange forhold

Pasienten som klager, beskriver ulike forhold: At de ikke får tett nok oppfølging og behandling, at samarbeidet innad i tjenesten eller mellom ulike behandlingsnivåer ikke fungerer, at man er misfornøyd med behandleren eller selve behandlingen og selvsagt at man er utsatt for tvang (innleggelse, medisinering).


– Så lenge det er folk som må vente lenge eller som ikke får hjelp, er det bekymringsfullt. Rundt 200 klager hittil i år sier altså at tilbudet ikke er godt nok, sier Gunn-Tove Havn.

LES OGSÅ: Informasjon om pasienter sendes elektronisk

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.