Sb.no har omtalt både Per og Even, som begge byttet skole etter å ha resignert etter mobbing på skolen i Sandefjord. I begge tilfeller ble foreldrene meldt til barnevernet av ledelsen ved hver skole.

I meldingen som gjelder Pers foreldre, og særlig mor, skriver skolen at den er bekymret for hjemmesituasjonen og hvordan foreldrene utøver omsorgen: Skolens avdelingsleder og rektor hevder moren skjeller, banner og bruker stygge ord i møte med skolen. «Hun viser liten forståelse over at hennes sønn kan ha skyld i episodene som har skjedd på skolens område» og «Foreldrene har ikke fulgt skolens anbefalinger om å henvise til Bupa via fastlege», skriver skolen.

Men nå er det skolene selv som granskes av fylkesmannen for nettopp måten de har håndtert mobbesakene på. Les mer om det her: 
To skoler granskes etter mobbeklager

LES OGSÅ: – Forstår ikke alvoret

– Sett på som skurken

Kommuneadvokat Ivar Otto Myhre i Sandefjord har skrevet varslingsbrev om tilfellet Per. I det skriver han at skolens bekymringsmelding til barnevernet neppe var et adekvat virkemiddel.
Even gikk på en annen skole enn Per. Hans foreldre ble også meldt til barnevernet av skolen. Evens mor sa det nylig slik i SB:
– Det er vondt å bli sett på som skurken fordi man prøver å redde barnet sitt.
Barneombudet er på generelt grunnlag enig med kommuneadvokaten. «Det synes også lettere for kommunen å legge skylden på familien enn å erkjenne den belastning skolen utsatte familien for over tid», heter det i en rapport fra ombudet i 2009.

Det står ingen ting noe sted at jeg som mor ikke har lov til å vise følelser.

LES MER OM KOMMUNADVOKATENS VARSLING HER: Frykter flere skoler svikter mobbeofre

LES OGSÅ: Antimobbeprogram er ikke nok

Flere meldes til barnevernet

Barneombudets seniorrådgiver Janicke Sæther Olsen utdyper:
– Vi ser dette i mange saker. Det har liten hensikt å møte foreldre – som har stått på for barnet sitt – med en bekymringsmelding til barnevernet. Familier kan bli dysfunksjonelle av å leve med et mobbeproblem i lang tid. Men skolen er den profesjonelle part. Derfor bør skolen koble hjelpeapparatet overfor familien, framfor å peke på familien som problemet, understreker hun.
Seniorrådgiveren mener barnets subjektive opplevelse hele tiden bør være utgangspunktet.
– Skolene trenger også mer kunnskap om hvor belastende mobbing er for hele familien. Der skolenes framgangsmåte framprovoserer familiens reaksjon slik at denne brukes som unnskyldning, er det ikke rart skolene ikke lykkes, sier Janicke Sæther Olsen.

LES HVA BARNEVERNET SIER OM DENNE SAKEN: – Skolene jobber seriøst

«Ingen grunn til bekymring»

– Det er akkurat slik vi opplevde dette. Våre reaksjoner etter å ha kjempet lenge for sønnen vår, ble brukt mot oss, sier Evens mor.
– Vel har jeg én gang brukt stygge ord i møte med skolen fordi jeg var så sint og frustrert. Men det står ingen ting noe sted at jeg som mor ikke har lov til å vise følelser, sier Pers mor.
Etter undersøkelser fra barnevernet, som har vært på hjemmebesøk og ellers hentet inn en rekke opplysninger om de to familiene, konkluderte barnevernet med at det ikke var grunn til bekymring for omsorgssituasjonen i noen av hjemmene.

LES OGSÅ: – Noen må si ifra: Nok er nok

LES OGSÅ: Mødre ble syke