Gå til sidens hovedinnhold

– Forstår ikke alvoret

Artikkelen er over 8 år gammel

Manglende kunnskap om hvordan mobbeofre og dere familier har det, kan i verste fall føre til selvmord.

«Mobbing med døden til følge» er tittelen et alvorlig varsel fra 2009 om mobbing i skolen. Bekymringen kom fra seksjon for sorgstøtte på Akershus Universitetssykehus. Fagpersonene der jobber med oppfølging av familier etter selvmord. Flere selvmord skjer som følge av mobbing på skolen.
«Systematisk, langvarig og helhetlig oppfølging av mobbeofre er fraværende», slås det fast i skrivet, som blant annet ble sendt flere sentrale myndigheter og Skolenes landsforbund.
Det pekes også på at det er altfor dårlig kunnskap om hvordan barn som mobbes, har det. «Alle fagpersoner som arbeider med barn og ungdom, burde ha innsikt i hvordan barn og ungdom har mangfoldige strategier for å skjule sin problematikk».
Barneombudet skrev samme år (2009) at mangel på kunnskap, samt mangel på skikkethet hos rektor, trolig er en medvirkende årsak til at enkelte skoler ikke lykkes i kampen mot mobbing.
Og nå, tre år senere, mener Barneombudet fortsatt det samme:
– Vi er fremdeles bekymret for at skolene ikke forstår problematikken og oppfatter faresignalene. Når de ikke gjør noe eller ikke gjør nok, går tiden. Og det er dramatisk hvis et barn grunnet mobbeproblemer mister ett eller to skoleår, som de etter loven har rett til, sier Morten Hendis, seniorrådgiver hos Barneombudet.

Dette er en underartikkel til:Foreldre meldt til barnevernet

Kommentarer til denne saken