Fra fylkesmann til egen dame

Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

I over 20 år har hun vær fylkesmann i Vestfold. 1. april er det slutt. Da går Mona Røkke inn i en ny fase i livet.

DEL

-Noen ganger tenker jeg at det er en slags aprilspøk, sier Mona Røkke, og henviser til det faktum at pensjonistilværelsen inntrer på den dagen man tradisjonelt bruker til å narre hverandre. Mens andre ofte går av med pensjon i det øyeblikket de kan gjøre det, har Mona Røkke sittet i sin jobb så lenge hun har kunnet. Men nå er det slutt. 3. mars fylte hun 70 år, og har nådd det punktet der lovverket sier at hun må gå av.


-Jeg sier at jeg har blitt innhentet av lovens lange arm, sier juristen Røkke, samtidig legger hun til at det er leit at samfunnet setter en absolutt grense på 70 år når man har bruk for arbeidskraft.


I 21 år har hun vært kongen og regjeringens representant i fylket vårt. Hennes arbeid har vært å sørge for at stortinget og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp.
-Fylkesmannen er den til enhver tid sittende regjerings representant, sier Røkke, og embetet krever selvfølgelig at man er fylkesmann for alle, og at man må være partipolitisk nøytral.


-I så måte har det nok ikke vært noen ulempe å være jurist, sier fylkesmannen. Vi er opplært til at alle saker har mer enn en side.

Opptatt av at innbyggernes ve og vel

Mona Røkke kunne lett fylt en avis alene med alt hun vil fortelle om fylket hun har nedlagt så mye arbeid for. I alle år har hun jobbet for å styrke økonomien, men hun sier at selv om situasjonen har bedret seg, er vi ikke helt i mål når det gjelder å komme opp på landsgjennomsnittet når det gjelder statlige overføringer.
-Det er mange myter på sentralt hold om Vestfold, men ved siden av alle de gode historiene, lever vi i et fylke med høy kriminalitet, rusproblemer, psykiske lidelser og lav utdanning.


Hun er oppatt av folks hverdagsproblemer og de som faller utenfor samfunnet, og mener det er viktig med en tidlig innsats for å gi alle innbyggerne en så god start som mulig. Som fylkesmann er hun tilsyns- og klageorgan for blant annet pleiesektoren, skole- og barnehagesektoren og barnevern. Hun sier at en viktig oppgave er å avdekke om barn har det bra, og å sørge for at alle får en god, praktisk utdanning som setter dem i stand til å forsørge seg selv og en familie. Det er viktig både for å få et godt liv og for å høre til i et fellesskap.

Flotte naturområder

I sin tid som fylkesmann har Røkke vært opptatt av å bevare kysten og de flotte naturområdene våre.


-Det er mange som er ute etter arealer. Vi må påse at vi ikke skjærer over den grønne grenen vi sitter på, sier hun. Hun sier videre at det er all grunn til å berømme Sandefjord for å åpne kysten for folk flest, og vil samtidig gratulere både ordføreren og byen med prisen som årets friluftskommune i 2009.
-Vi må heller ikke glemme at Vestold er et landbruksfylke, sier hun. Alt som kan dyrkes i Norge kan dyrkes her.


Hun forteller om det gode samarbeidet med bondenæringen, og hun sier at «Vestfoldmat» mer og mer blir et begrep, og noe hun har vært opptatt av å bruke i alle offisielle sammenhenger.

Mange gode minner

Hun har deltatt i mange arrangementer, og har mange gode minner fra små og store begivenheter i fylket vårt. Fylkesmannen er tilrettelegger av programmet når de kongelige besøker fylket, og det er med stor glede hun husker tilbake til kongebesøket i Sandefjord i 1995, i strålende vær.


- Det var en folkefest verdt å ta vare på i min erindring, sier hun. Hun trekker også fram vinterens NM på ski i Stokke som er en stor begivenhet i det mange trodde bare var et sommerfylke.


-Det var flotte dager med stor dugnadsinnsats der hele fylket stod sammen. All ære til Stokke som gjorde eventyret mulig, sier Mona Røkke.

Stortingspolitiker og justisminister

De som husker tilbake til tiden før 1989, husker nok høyre-politikeren Mona Røkke. Hun startet sin politiske karriere som bystyrerepresentant i Drammen i 1971, ble valgt til Stortinget i 1977, der hun satt i tre perioder. Hun var også justisminister i Kåre Willochs regjering fra 1981 til 1985. Da opplevde hun en periode med mye bråk og uro blant ungdom.


-Særlig 1982 – 83 var preget av tildels alvorlige ungdomsopptøyer, sier hun, og minner om at også Sandefjord var en by preget av uro på den tiden. Når hun nå, etter mange år borte fra politikken, trer ut av embetet som fylkesmann, ser hun ikke bort fra at hun, som hun formulerer det, kan la sin røst høre som medlem av Vestfold Høyre.

Kampen mot kreften

Det var mens hun var justisminister hun fikk kreft for andre gang. Denne gangen, i 1985, rammet sykdommen atskillig hardere enn første gang.


-Men hele tiden hadde jeg troen på at jeg ble frisk av behandlingen inntil det motsatte var bevist, forteller Mona Røkke, og forteller at det tok nesten et år før hun var tilbake i jobb. I 1987 ble hun utnevnt til fylkesmann, noe hun opplevde som utrolig positivt i en vanskelig tid, og som en bekreftelse på at det ville gå bra.


-Noe vi lett glemmer er at folk er veldig snille, sier hun, og forteller om blomster, brev, dikt, skrifter og bøker som ble sendt til henne i sykdomsperioden.
-Jeg hadde ikke tid til å takke alle personlig, men jeg takket over radio, legger hun til. Erfaringene ble til bok, og «Ingen tid for tårer», fortalt til Thorleif Andreassen, solgte i mange eksemplarer.

Mye nytt å lære

Hun er glad i å lese, og særlig liker hun biografier og historiske bøker.
-Hver dag leser jeg alle fylkets aviser, sier Røkke, men hun regner med at hun som pensjonist vil få bedre tid til å lese andre ting også, og hun tenker at hun vil bli en flittig bruker av biblioteket.


Hun ser ikke for seg en passiv pensjonisttilværelse. Mona Røkke har planer om å bli student igjen og akkurat nå står valget mellom italiensk eller historie. Hun er ikke helt sikker, det er så mye hun har lyst til å lære.


-Og så skal jeg lære meg å beherske PC’en bedre, sånn at jeg kan boltre meg når jeg blir en riktig gammel dame ler hun. Selv om hun gjerne skulle sett at yrkeskarrieren varte lenger, gleder hun seg til å få tid til å benytte seg av kulturlivet i Vestfold. Hun ser også fram til å få tid til å gå lange turer.
-Og jeg har år med fotografier å sortere, sier hun. Det vil bli en av mine hobbies i tiden som kommer.


Hun legger ikke opp til noen latmannstilværelse, Mona Røkke, opprinnelig fra Drammen, men bosatt i Vestfold fra hun tiltrådte som fylkesmann. -Og her blir jeg, sier hun. Ikke lenger som fylkesmann, men som sin helt egen dame.

Artikkeltags