Går i dialog med Color Line

Sandefjord havn slik den ser ut i dag. Color Lines ønsker nå dialog med kommunen for å drøfte nødvendige endringer i forbindelse med ny og større ferje.Arkivfoto: Olaf Akselsen

Sandefjord havn slik den ser ut i dag. Color Lines ønsker nå dialog med kommunen for å drøfte nødvendige endringer i forbindelse med ny og større ferje.Arkivfoto: Olaf Akselsen Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Color Line ber om dialog med Sandefjord kommune vedrørende tilrettelegging for ny og større ferje.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Kampen om Sandefjord havn fortsetter for fullt. Fjord Line banker stadig hardere på døra, og Color Line fortsetter å tviholde på det de anser som sitt alene.

Selskapet har i flere år snakket om å bytte ut den minste av dagens to Strømstad-ferjer – M/S Bohus.
Tidligere i år la selskapet fram sine planer om kjøp av en ny ferje, betydelig større enn begge dagens fartøy. Den nye båten skal settes inn i drift på strekningen mellom Sandefjord og Strømstad fra 2014.

Vil ha fortgang

Gigantferjen vil bety at både bryggeanlegg og område for biloppstilling etter all sannsynlighet må oppgraderes.
Helge Otto Mathisen, Color Lines konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, opplyste til Sandefjords Blad i mars i år at selskapet snarest mulig ville gå i dialog med Sandefjord kommune om en løsning på problemet.
6. juli kom henvendelsen fra ferjeselskapet, som blant annet skriver: « ... Color Line er i sluttforhandlinger vedrørende kontrahering av det nye skipet, og ønsker at denne prosessen igangsettes så snart som mulig».

Utvidelse av dagens avtale

Saken skal behandles av Sandefjord formannskap neste uke, og rådmannen og ber i den forbindelse om fullmakt til å kunne utforme en avtale med Color Line.

Ferjeselskapets virksomhet reguleres i dag av en avtale som ble inngått med kommunen i 2006, og som strekker seg fram til 2016. I avtalen heter det blant at en eventuell ombygging av kaianleggene først skal godkjennes av Sandefjord kommune.

En slik godkjenning mener rådmannen det er naturlig å forankre i gjeldende avtale, eller i ett tillegg til den eksisterende avtalen.

LES OGSÅ: Enorm interesse for ferjenes framtid

Fjord Line-saken først

Følgende forhold mener rådmannen det i første omgang vil være naturlig å avklare med Color Line:

  •   Teknisk løsning og omfang av endringer.
  •   Kostnader og finansieringsløsning.
  •   Trafikale forhold.
  •   Forhold knyttet til framtidig byutvikling.
  •   Forhold knyttet til eventuelle konkurrenter.

En endring i avtalen mellom Sandefjord kommune og Color Line vil kunne godkjennes først etter at Kystverket har fattet en avgjørelse i Fjord Lines klagesak om tilgang til Sandefjord havn.

LES OGSÅ: – Fjord Line har allerede fått ja

LES OGSÅ: Fjord Line nekter å legge om kursen

Artikkeltags