33-åringen var tiltalt for 16 punkter, og ble domfelt for samtlige i Sandefjord tingrett. Han sto bak innbrudd, tyverier, naskerier, en rekke narkotika-overtredelser, bar kniv på offentlig sted og litt andre «småtterier».


Tingretten mente at det var straffeskjerpende at mannen gjentatte ganger er blitt straffet for lignende forhold. Alle de 16 nye forholdene ble begått i prøvetiden etter forrige dom, fra mars 2009. Han hadde også 274 diazepamholdige tabletter, der antallet var skjerpende.
 

Det var formildende at han tilsto alt i retten. Hadde han ikke gjort det, ville den ubetingede delen av dommen blitt strengere.