Dette uttaler salgs- og markedssjef Ole Georg Nilsen en pressemelding.
Vi er en stor nasjonal aktør i dette markedet, men vi er fortsatt uoppdaget for mange. Vi har en visjon om å bli en av de ledende europeiske spillerne på dette markedet.

Del på Facebook

Det fordrer ytterligere utvidelser, kommersialisering, tydeliggjøring og tilpasning til nasjonale og internasjonale behov, sier salgs- og markedssjef Ole Georg Nilsen i pressemeldingen.

Fram til 2020 er det planer om å investere over én milliard på å gjøre kurs- og konferansesenteret til et av Europas ledende.

Kommersielt foretak eid av menighet

Konferansesenteret i Stokke er eid av Brunstad Kristelige Menighet, men det drives som et rendyrket kommersielt foretak. Den frikirkelige menigheten er senterest største kunde, gjennom sommerstevnet som samler over 8.000 mennesker fra en rekke land.

Konferansebyen har 6.000 i dag sengeplasser i leiligheter og hotell. Storsalen har sitteplass til 6.800 personer. Senteret har vært i drift siden 2004.

Navneskiftet fra Brunstad Conference Center til Oslofjord Convention Center løfter oss symbolsk enda tydeligere ut fra en noe uklar regional profil, til en tydeligere nasjonal og internasjonal aktør, sier Nilsen. Han trekker fram nærheten til de internasjonale flyrutene på Sandefjord Lufthavn Torp som et stort fortrinn.

Han mener navneskiftet også vil markere et enda klarere skille mellom eier og kommersiell drift.

Kapasiteten dobler

Ifølge utbyggingsplanene skal overnattingskapasiteten dobles. Det skal videre bygges blant annet nye utstillingshaller, idrettshaller, fotball- og håndballbaner med kunstgress, ridehall og svømmehall.