– Ikke holdepunkter for å si at PST kunne avverget ham

Hun står opp før klokken fem og tar enten tog eller bil til PSTs hovedkontor i Nydalen i Oslo. På kontoret er hun senest klokken åtte. – Jeg har bare vært PST-sjef i to måneder, og det er mye å lære. Jeg har kommet inn i en kunnskapsorganisasjon og er positivt overrasket over bredden og kompetansenivået, sier Benedicte Bjørnland. Foto: Atle Møller

Hun står opp før klokken fem og tar enten tog eller bil til PSTs hovedkontor i Nydalen i Oslo. På kontoret er hun senest klokken åtte. – Jeg har bare vært PST-sjef i to måneder, og det er mye å lære. Jeg har kommet inn i en kunnskapsorganisasjon og er positivt overrasket over bredden og kompetansenivået, sier Benedicte Bjørnland. Foto: Atle Møller Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

– 22. juli kommisjonen har ikke holdepunkter for å si at PST kunne ha avverget Anders Behring Breivik (ABB). Det motsatte ville vært tungt, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

DEL

Den nye PST-sjefen togpendler mellom Sandefjord og Oslo. Da leser hun seg opp for sin nye tjeneste.

Gjørv-rapporten etter terrorhandlingene 22. juli, og den egne evalueringen Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la fram i mars, ligger begge åpent tilgjengelig på nett. Derfor er det ingen lekkasjefare til medpassasjerer på toget.

– Den er lest fra perm til perm sier hun, og drar fram Gjørv-rapporten fra den svarte håndveska.

– Lettere å fordøye

Selv om rapporten peker på flere forbedringsområder i PST, kommer den hemmelige tjenesten langt bedre ut, enn omtalen av politiet generelt. Dessuten er det, slik Bjørnland ser det, langt på vei samsvar mellom 22. juli-kommisjonens funn og PSTs egne undersøkelser.

– Vi var selvkritiske og fant områder som må forbedres. Det gjør kommisjonens rapport lettere å fordøye. De har ikke holdepunkter for å si at PST kunne ha avverget Anders Behring Breivik (ABB). Det motsatte ville vært tungt, sier Bjørnland.

De kritikkverdige forholdene som er avdekket, er at PST ikke fulgte godt nok opp informasjonen fra Tollvesenet om bestillingen av kjemikalier ABB gjorde i Polen for å framstille bomben som ble brukt i regjeringskvartalet.

LES OGSÅ: Breivik er tilregnelig

Det viktigste er tillit

Etter at Benedicte Bjørnland begynte i stillingen 18. juni, har mye av tiden, både internt og i forhold til offentligheten, handlet om 22. juli. Det betyr mye medieeksponering.

Ja, vi bør tenke oss også det utenkelige.

Da topplederjobben ble utlyst, gikk PST-ansatte til det uvanlige skritt å lage en liste over egenskaper de mente den nye sjefen burde ha. Ett av punktene var at vedkommende bør takle mediene.

– Jeg opplever at jeg har et profesjonelt forhold til mediene og er tilgjengelig. Jeg har også inntrykk av at jeg blir oppfattet slik, og at jeg stiller opp når det er naturlig og fronter PST etter beste evne.

– Er det viktig for deg å være godt likt?

– Det viktigste er at folk har tillit til PST-sjefen, både blant profesjonelle og ute i befolkningen.

LES OGSÅ: Bjørnland ny sjef for Politiets sikkerhetstjeneste

Åpenhet om trusselbildet

Du har sagt at du vil være åpen om det du kan være åpen om, og omvendt. Og din forgjenger, Janne Kristiansen, måtte gå blant annet som følge av en uttalelse. Hvordan vet du til en hver tid hva du kan være åpen om?

– I PST behandler vi mye gradert materiale som vi ikke kan være åpne om, som omtale av kilder og kapasitet. Vi kan likevel fortelle om trusselbildet i samfunnet, uten å kompromittere gradert informasjon. Jeg har erfaring med å behandle taushetsbelagt informasjon, men denne stillingen er mer utsatt. Det viser historikken. Derfor er det strengere krav til å balansere her enn i stillingen jeg kom fra.

– Vil du avstå fra kommentarer, dersom du er usikker på hvor gradert materialet er?

– Ja, da vil jeg ha en teknikk for først å sjekke det ut.

Stor offentlig interesse

Det har alltid vært offentlig interesse rundt Politiets sikkerhetstjeneste, særlig etter Treholt-saken midt på 80-tallet. Men PST-sjefene har ikke alltid vært like framtredende og godt kjent. Dette har endret seg.

– Dere har ansvaret for å forebygge trusler og angrep mot norske myndighetspersoner, som kongehuset, storting og regjering. Anser du også PST-sjefen som et terrormål?

– Nei, og jeg vil ikke kommentere en eventuell trusselvurdering eller hva som måtte være av sikkerhet rundt meg.

– Men er du mer utsatt nå enn da du var politimester i Vestfold?

– Jeg går ikke og reflekterer over det, men det kan komme tider hvor jeg er mye mer profilert enn nå, og at personer kan være mer sinte på meg.

Trusselbildet kan endre seg

22. juli-kommisjonen mener PST vurderer trusselbildet riktig, når ekstrem islamisme både har vært, og fortsatt vil utgjøre, den største trusselen mot Norge.

– Må det en ny soloterrorist til for å endre PSTs prioriteringer?

– Nei, men vi har et lengre perspektiv enn ett år, og trusselbildet kan endre seg. Det er mange faktorer som påvirker, sier Bjørnland.

Hun lister opp store internasjonale endringer som regimeskifter og langvarig og alvorlig økonomisk krise i flere land. I tillegg har rasisme og hatefulle antiislamske uttalelser blitt mer synlige.

– Bør PST også tenke det utenkelige, som at glippen med den falske bilbomben ved den amerikanske ambassaden ikke var en glipp, men en test av norsk beredskap?

– Jeg opplever amerikanerne som mer profesjonelle enn som så, og har ingen grunn til å tro det. Men ja, vi bør tenke oss også det utenkelige, samtidig som vi ikke mister oppmerksomheten på det som utgjør den tydeligste trusselen.

Laster ned fra nett – helt lovlig

Hvis PST hadde gjort etterretning på sin egen sjef, hva ville de da ha blitt mest overrasket over?

Benedicte Bjørnland smiler, og tenker seg lenge om.
– Musikksmaken min kanskje, at jeg er altetende. Jeg hører like gjerne på Tony Bennett som Nickelback, et canadisk rockeband. Musikken finner jeg fram til selv ved å lese anmeldelser. Så laster jeg den ned.

– Laster ned lovlig?
– Helt lovlig.

Artikkeltags