– Liket bar preg av å ha ligget i leiligheten en stund. Hvor lenge vet jeg ikke. Vi vet foreløpig ikke noe om dødsårsaken. Det er ikke mistanke om noe kriminelt, forteller politiadvokat Hanne Solheim til tb.no.

Vet ikke identiteten

Mannen er sendt til obduksjon fordi politiet ikke kan fastslå identiteten hans. Trolig bodde den avdøde mannen i leiligheten hvor han ble funnet.

Etter det tb.no erfarer, ble politiet varslet av naboer om dødsfallet mandag.

– Vi ble anmodet om å ta oss inn i leiligheten. Vi jobber med å kartlegge hvem denne personen er. Vi avventer en foreløpig obduksjonsrapport. Når den er klar vet jeg ikke nå, sier Solheim.

Evakuert på grunn av lukt

Kommunaldirektør Karen Kaasa på Nøtterøy bekrefter at leilighetene i huset er evakuert på grunn av lukt.

– Alle de andre beboerne i huset har fått midlertidig bolig andre steder, sier hun.

Hun understreker at heller ikke kommunen vet hvem som er funnet død.

– Hadde mannen som bodde der hjelp fra kommunen?

– Mannen i denne leiligheten hadde ikke hjelpende tiltak fra kommunen. Han var sist i kontakt med noen i kommunen den 31. juli i år, sier Kaasa.

Planer om å bygge nytt på tomta

Det som nå har skjedd, kan fremskynde den planlagte rivingen av boligen.

– Hva som skjer med den kommunale bygningen er foreløpig usikkert. Bygget er foreslått revet i et vedtatt boligfornyingsprogram. Det samme står i forslag til boligsosialhandlingsplan som fremmes for politisk behandling i september. Dette kan fremskynde gjennomføring av planene, sier Kaasa.

– Hva skjer med dem som er evakuert?

– Det er personer som kan bo andre steder. Vi skal finne andre permanente løsninger for disse. De siste årene har det løsnet litt med tanke på kommunale boliger, sier kommunaldirektør Karen Kaasa.