Kommunen er erstatningspliktig overfor Miss Danmark

Det er Sandefjord kommunens ansvar å strø på Torvet når det er glatt. Det har Sandefjord tingrett avgjort. Det betyr at Line Kruuse Nielsen (til venstre) har vunnet over kommunen. Arkivfoto: Olaf Akselsen

Det er Sandefjord kommunens ansvar å strø på Torvet når det er glatt. Det har Sandefjord tingrett avgjort. Det betyr at Line Kruuse Nielsen (til venstre) har vunnet over kommunen. Arkivfoto: Olaf Akselsen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Den tidligere Miss Danmark, Line Kruuse Nielsen, har vunnet over Sandefjord kommune i første rettsinstans.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Sandefjord tingrett har nemlig avgjort at Sandefjord kommune er erstatningsansvarlig overfor Line Kruuse Nielsen, etter at hun falt på isen på Torvet 1. desember 2008.

Del på Facebook

Retten legger til grunn at Sandefjord kommune har brutt med sine egne rutiner for strøing, da det ikke var strødd innen klokken 15.00 den dagen den danske kvinnen falt, og skadet seg for livet.

LES OGSÅ: Line (29) mener det er kommunens skyld at hun skled på isen
Sandefjord tingrett setter et spørsmålstegn ved om kommunens rutiner for strøing er tilstrekkelige, ettersom dette skal vurderes av en mann med hjemmevakt om kveldene.

Delt sak

Rettssaken som Line Kruuse Nielsen vant, var delt. Partene ble enige om først å finne ut om kommunen var erstatningspliktig eller ei – og det er her den danske kvinnen har vunnet fram Neste steg i retten blir å fastsette en erstatning for skadene hun pådro seg etter fallet i 2008.

LES OGSÅ: Miss Danmark krever millionbeløp etter fall på isen
Sandefjord kommune er så langt dømt til å betale 112.820 kroner i saksomkostninger til Line Kruuse Nielsen.

Kommunen vurderer anke

Kommuneledelsen i Sandefjord er overrasket over dommen og kommer trolig til å anke til lagmannsretten.

– Hvilke konsekvenser vil en rettskraftig dom få for kommunen?

– Det vil bli en helt ny rettspraksis og vil få meget stor betydning for vintervedlikeholdet av veier, gater og torg både for Sandefjord og alle andre norske kommuner, sier kommuneadvokat Ivar Otto Myhre.

Svært fornøyd med dommen

Advokat Even Solbraa-Bay sier at Lene Kruuse Nielsen er svært fornøyd med dommen.

– Denne saken handler egentlig om det skal være et skille mellom private grunneiere og kommunale grunneiere. Det vil i så fall være et kunstig og uriktig skille, sier Even Solbraa-Bay.

Det vil bli en helt ny rettspraksis og vil få meget stor betydning for vintervedlikeholdet av veier, gater og torg både for Sandefjord og alle andre norske kommuner.

Han oppfordrer Sandefjord kommune til å la være å anke.
– Jeg håper at kommunen kan akseptere dommen og ser seg sitt ansvar bevisst. Vi har å gjøre med en person som fikk store skader etter fallet på isen, og jeg håper at vi kan finne en løsning sammen – utenfor rettsapparatet, sier Solbraa-Bay.

LES OGSÅ: Thor Werner vitnet så Miss Danmark brast i gråt

Tapte sak om fall i Drammen

Forfatter Tom Helgesen har saksøkt Drammen kommune og krever 106.000 kroner i erstatning etter at han falt i et hopp i skiløypa 25. februar i fjor.
I forbindelse med skolens vinterferieuke blir et området preparert for lek på ski for skolebarn, og skiløypa blir lagt nedom dette området.

– Jeg bråstoppet i en kant, føyk framover og traff en ny kant med skilederen, sier Tom Helgesen til Drammens Tidende.

Han sier at skulderen ble knust og overarmen brukket i fallet.

– Som skiløper må du tilpasse fart, vise aktsomhet og være beredt til å takle risikomoment som stein, kvister, veltende grantrær og løse hunder i løypa, sier advokatfullmektig i Drammen kommune, Anne Margarete Bahr Christophersen, til dt.no. Kommunen avviser kravet.

Helgesen tapte saken, skriver Drammens Tidende tirsdag kveld. Helgesen er i stedet dømt til å betale saksomkostningene på 37.000 kroner til Drammen kommune.

– Retten mener at det ikke finnes rettslig grunnlag i gjeldende rett for å fastslå et erstatningsansvar for kommunen. (...) Retten finner at risikoen for skaden slik denne oppsto må bæres av Helgesen selv, skriver retten i dommen.

Artikkeltags