Det mener flertallet i formannskapet som heller vil blinke ut en tomt ved tidligere Sandefjord sykehus.

Dermed kan den varslede krigen om bruk av matjord på nordre del av Mojordet til annet enn landbruk, bli avblåst.

Rådmannen ville legge sykehjemmet på jorder ved Haukerød.

Det var et forslag fra Høyres Lisbeth Horn Bakken som oppnådde flertall.

Bedre med tomt ved sykehuset

Kommunens neste sykehjem bør bygges på sykehuseiendommen Det bør være en del av et lokalmedisinsk senter med 24 timers legevakt og sengeplasser for personer som trenger hjelp før og etter et sykehusopphold, mener flertallet.

I dette senteret bør det også være tilbud om rehabilitering og observasjonssenger, mener de.

Heldøgns legevakt

Arbeiderpartiets to medlemmer i formannskapet mener det ikke er behov for 24 timers legevakt. Det har erfaringen vist hittil, hevdet de.

Høyre er ikke enig.
– 24 timers legevakt er helt nødvendig når samhandlingsreformen skal innføres. Vi kommer ikke til å fjerne den, sa Lisbeth Horn Bakken.

LES OGSÅ: Jubler over ny helsepark